Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”45. Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.


Celem konkursu jest podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki ludowej.

Regulamin

1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:

 • wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4,
 • plecionkarstwo,
 • bursztyniarstwo,
 • ciasto obrzędowe,
 • kierce,
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
 • garncarstwo,
 • rzeźba,
 • tkactwo,
 • haft,
 • koronka,
 • „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową.

2. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

3. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach, przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.

4. Praca powinna zawierać notę z informacją:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • telefon, adres e – mail;
 • opis pracy powinien być trwale przymocowany do składanej pracy,
 • prace nieopisane nie będą oceniane!

5. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 29 lipca 2022 r. do godz.15:00

Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane!

6. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez Organizatorów.

7. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.

8. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

9. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. Prace zgłoszone w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”  im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz wyeksponowane na wystawie w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu.

 

Odbiór prac konkursowych po 25 września 2022 r.

Prace nieodebrane do 21.10.2022 r. przechodzą na własność RCKK.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 
Uwaga!!
Specjalna oferta dla naszych najmłodszych!
Jak półkolonie to tylko z RCKK! 
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 8 - 12 lat do uczestnictwa w corocznych półkoloniach. W tym roku pod dźwięczną nazwą: Disney i plus! 
Szczegóły i atrakcje na plakacie, gorąco zapraszamy do zapisów i do zobaczenia
 

REGULAMIN I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY W KONKURSIE „KWIAT PAPROCI”

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

Cele Konkursu:

- zapoznanie uczestników konkursu z przesłaniem legendy kwiatu paproci;

- aktywowanie oraz integracja społeczności lokalnej.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest w ramach 26. Nocy Sobótkowej, która odbędzie się 18 czerwca 2022 r. w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. W przypadku dzieci do 12 lat do odbioru nagrody wymagany jest rodzic bądź opiekun.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje w biurze organizatora po zapisaniu się do konkursu instrukcję poszukiwania kwiatu paproci.
 4. Konkurs rozpoczyna się o godz. 19:30. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagrody rzeczowej odbędzie się około godz. 20oo .
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy RCKK w Myszyńcu oraz ich rodziny.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową dla zwycięzcy konkursu.  

Uwagi końcowe:

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem Regulaminu
 2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator
 3. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikowanie danych osobowych uczestników w materiałach dotyczących imprezy Noc Sobótkowa.

 

Szanowni!
Już od najbliższej soboty tj. 25 czerwca 2022 r. rozpoczyna się III. edycja Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy, która potrwa cały tydzień kończąc się koncertem finałowym w dniu 3 lipca 2022 r!
Szczegółowy plan wydarzeń:
* 25 - 26 czerwca - Nocne Warsztaty Malarskie | 17:00 - 21:00 | poświęcone tradycyjnemu malarstwu sakralnemu występującemu niegdyś na Kurpiach;
* 27 - 28 czerwca - Nocne Czuwania | 19:00 - 22:00 | temat przewodni: czuwania modlitewne, które w tradycji kurpiowskiej stanowiły niegdyś stały i nieodłączny element znaczniejszych wydarzeń;
* 29 czerwca - Noc Poezji | 19:00 - 22:00 | promocja nieznanej twórczości ludowych poetów;
* 30 czerwca - 1 lipca - Nocny Dzwonnik z Myszyńca | 14:00 - 20:00 | Przywracanie dawnego zwyczaju związanego z dzwonieniem na ,,Chwałę Pana", ,,Na żałobę” oraz w celu ,,Wzywania Bożego Miłosierdzia”;
* 3 lipca - Koncert finałowy podsumowujący cykl wydarzeń | 12:00 - 17:00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! 
 

 
Kochani!
W ubiegłą niedzielę 12 czerwca 2022 r. braliśmy udział w VII Rodzinnym Festynie | Zdrowa rodzina bez uzależnień.
Był to wspaniały czas integracji mieszkańców naszej gminy, wypełniony różnego rodzaju atrakcjami.
Jako RCKK dołożyliśmy małą "cegiełkę" do całości wystawiając stoisko dotyczące naszej działalności.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili. 
Pozdrawiamy!

Podkategorie