Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Myszyniec, dnia 31.07.2017r.

II konkurs ofert na obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż
i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną oraz wynajem agregatu prądotwórczego
o mocy 200kV podczas imprezy pod nazwą 40 Miodobranie Kurpiowskie

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel./fax.: 29 772-13-63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

zaprasza do złożenia oferty na obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną oraz wynajem agregatu prądotwórczego o mocy 200 kV podczas imprezy pod nazwą 40 Miodobranie Kurpiowskieorganizowanej w dniu 27.08.2017 r. w kompleksie wypoczynkowym „Kurpiowska Kraina”
w Wykrocie koło Myszyńca.

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest obsługa techniczna: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną oraz wynajem agregatu prądotwórczego o mocy 200kV podczas imprezy pod nazwą 40 Miodobranie Kurpiowskie.

II. Zakres KONKURSU OFERT

Zakres rzeczowy przedmiotu konkursu ofert:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia warunków technicznych zespołów występujących podczas Miodobrania Kurpiowskiego (ridery w załączeniu):
 • IRA
 • Kasia Popowska
 1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia warunków technicznych organizatora:
 • 3 mikrofony pojemnościowe (zbierające)
 • 5 mikrofonów nagłownych
 1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędną konstrukcję oraz zapewni ich montaż i demontaż. Wymiary sceny: 19 m x 12,5 m x 4 m (scena posiada stałe zadaszenie)
 2. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną obsługę.
 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić gotowość sceny od godzinę 6:00 do 22:00
  w dniu 27 sierpnia 2017r.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do  podpisania oświadczenia  stwierdzającego,
  że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu „40 Miodobrania Kurpiowskiego”
 6. Wykonawca rozlicza transakcję z Zamawiającym w PLN.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty za jaką wykona wyżej wymienione zadanie. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował wymogami określonymi w zakresie konkursu ofert.

Kwota zaproponowana za obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną oraz wynajem agregatu prądotwórczego o mocy 200kV podczas imprezy pod nazwą 40 Miodobranie Kurpiowskie

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Ofertę należy złożyć w formie listowej, lub osobiście  w zamkniętym opakowaniu  w siedzibie zamawiającego:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem:

Ofert na obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż
i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną oraz wynajem agregatu prądotwórczego
o mocy 200kV podczas imprezy pod nazwą 40 Miodobranie Kurpiowskie

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagane terminy realizacji zamówienia.

„40 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 27.08.2017 r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, mającym pytania odnośnie składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek

Tel/fax  29 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 4 sierpnia 2017 roku do godz. 15.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 roku o godz. 15.45.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Artykuły - Nowości

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish