Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyżywienia zespołów, obsługi technicznej i służb

40 Miodobrania Kurpiowskiego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyżywienie zespołów, obsługi technicznej i służb 40 Miodobrania Kurpiowskiego w ilości 300 osób, na które składać się będzie:

 

 • Kiełbaska z grilla (15 dkg), ketchup;
 • Bigos –bigos powinien w swoim składzie zawierać – na każde 1,5 kg kapusty kiszonej,
  1 kg kapusty białej, 1 kg mięsa wieprzowego lub po 500 g wieprzowiny i wołowiny,
  2 marchewki, 200 g wędzonego lub surowego boczku.
 • Każda porcja bigosu powinna zawierać 250 dag.
 1. Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe, konieczne do podania kiełbaski z grilla
  i bigosu.
 2. Wykonawca zapewni obsługę gastronomiczną dla wyżywienie zespołów, obsługi technicznej
  i służb 40 Miodobrania Kurpiowskiego.
 3. Wykonawca zobowiąże się do bieżącego sprzątania stoiska gastronomicznego, zabezpieczy kosze na śmieci.
 4. Organizator przygotuje opieczętowane talony, na wyżej wymienione wyżywienie.
 5. Organizator rozprowadzi talony wśród zespołów i obsługi technicznej i służb
  40 Miodobrania Kurpiowskiego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 27 sierpnia (niedziela) 2017 roku podczas 40 Miodobrania Kurpiowskiego
w Kompleksie Kurpiowska Kraina w Wykrocie koło Myszyńca, w godzinach od 1400 do 1830.

INFORMACJĘ O OŚWIADZCENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić na formularzy ofertowym – wzór załącznik do zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi Zaświadczeniami takimi jak:

 • Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym do wykonania zadania;
 • Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba do kontaktu: Mariusz Pliszka

tel 29 77 21 363

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko, firmę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
 • wszystkie wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym dokumenty, oświadczenia
  i załączniki;
 • własnoręczny podpis wykonawcy, bądź osoby upoważnionej.
 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie.

Koperta powinna być oznaczona następująco:

Oferta na zapytanie dotyczące wyżywienia zespołów i obsługi technicznej i służb

40 Miodobrania Kurpiowskiego.

Adres: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć na piśmie do dnia 31 lipca 2017 ro, do godz. 1400 w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty i podpisze umowę z wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji i który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

Oferta kompletna to oferta złożona wraz ze wszystkimi, wymaganymi załącznikami.

 

 

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Artykuły - Nowości

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish