Drukuj

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Cele Konkursu:

Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

w składzie tradycyjnym - (harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – powolniak i fafur oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową - polka, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich: walczyk, oberek, fafur, stara baba.

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

 

Uwaga: Każdy zespół taneczny ma obowiązek wystawić parę taneczną w kategorii taniec na przetrzymanie!

Zespół taneczny zgłoszony w konkursie, obowiązkowo wystawia jedną parę w tej kategorii. Dopuszcza się też udział par indywidualnych nienależących do zespołu. Pary tańczą oberka po kole w pierwszym kierunku tańca w obrotach wirowych przez prawe i lewe ramie. Zmiana kierunku obrotów następuje na hasło prowadzącego. Na zmianę wirowania pary mają nie więcej niż 4 takty oberka. Komisja może zakończyć konkurs przed wyłonieniem zwycięzcy. W tym przypadku o zajęciu poszczególnych miejsca zadecyduje „czystość” wykonywanych kroków, postawa tancerzy, stosowane ozdobniki i przytupy charakterystyczne dla oberka.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych i tańca na przetrzymanie)

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie:dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego, walory językowo – gwarowe. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Nie spełnienie warunków regulaminu XXX Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

lub złożyć osobiście w sekretariacie RCKK
w terminie do 10 maja br. do godz. 15:00

    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 19 maja 2018 roku o godz. 12:30
w Amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2

Zapraszamy wszystkich uczestników na Mszę Świętą w strojach ludowych do Bazyliki Mniejszej, która rozpocznie się o 10:30

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

Karta zgłoszenia "XXX Jarmark Kurpiowski"

Klauzula Rodo "XXX Jarmark Kurpiowski"