Drukuj

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

 

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

Konkurs

Prezentacje Artystyczne
42 Miodobranie Kurpiowskie

Kategorie konkursu

Cele konkursu

Wszystkim występom musi akompaniować tradycyjna kapela ludowa

Czas prezentacji do 30 min.

Oceny i Nagrody

Komisja oceniać będzie:

Nagrody przyznawane będą za zajęcie miejsc od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub
złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 20.08.2019 r. do godz. 14:00

Konkurs odbędzie się 25.08.2019 r.

w Kompleksie rekreacyjno-sportowym Kurpiowska Kraina w Wykrocie

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

Karta zgłoszeń "Prezentacje Artystyczne"