Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”47. Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ” im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.


Celem konkursu jest podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki ludowej.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
 • wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4,
 • plecionkarstwo,
 • bursztyniarstwo,
 • ciasto obrzędowe,
 • kierce,
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
 • garncarstwo,
 • rzeźba,
 • tkactwo,
 • haft,
 • koronka,
 • „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową.
 1. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach, przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 3. Praca powinna OBOWIĄZKOWO zawierać notę z informacją:
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • telefon, adres e – mail;
 • opis pracy powinien być trwale przymocowany do składanej pracy,
 • prace nieopisane nie będą oceniane!
 1. Uczestnik wraz z pracą zobowiązany jest złożyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.
 2. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 31 lipca 2024 r. do godz.15:00
 3. Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane!
 4. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez Organizatorów.
 5. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 6. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 7. Na konkurs przyjmowane będą prace NOWE, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu bądź w innych konkursach będą odrzucone!

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

Prace zgłoszone w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz wyeksponowane na wystawie w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 2 października 2024 r.

Prace nieodebrane do 10.10.2024 r. przechodzą na własność RCKK.

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

 

Zadanie publiczne pn. Widowisko folklorystyczne Midobranie Kurpiowskie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

logo_25lat_swm_poziomy.png

KARTA ZGŁOSZENIA

Już od 19 czerwca 2024 r. w holu Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej będą mogli Państwo podziwiać wspaniałe prace autorstwa Marek Sachmata Zrysowane
Więcej szczegółów o autorze i jego pracach na plakacie poniżej. 
Zapraszamy gorąco do odwiedzin naszego ośrodka kultury.
Do zobaczenia! 
 
 
 
Gorąco zapraszamy na wspólne rozpoczęcie wakacji w rytmach polskiej muzyki tanecznej podczas 29. Nocy Sobótkowej! 
Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2024 roku w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu.
Początek imprezy o godzinie 19:00!
Szczegóły na plakacie! 
Do zobaczenia! 
PS. Bardzo prosimy o udostępnianie postu!