Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

w ramach XXV Jarmarku Kurpiowskiego
ogłasza konkurs twórczości ludowej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka
 • Plecionkarstwo
 • Ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko)
 • Kierce
 • Kwiaty
 • Rzeźba

Kategoria wiekowa:

 • Klasy I – III Szkoła Podstawowa
 • Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa
 • Klasy I – III Gimnazjum

Prace powinny być wykonane własnoręcznie, wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach. Prace które nie będą spełniały tego kryterium nie będą dopuszczone do konkursu. Praca powinna zawierać też wizytówkę z następującą informacją: imię i nazwisko, wiek wykonawcy, adres szkoły którą reprezentuje. Pracę należy złożyć w siedzibie RCKK do dnia: 16 maja 2014 r. do godz. 14:00

Organizatorzy zobowiązują się do: powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę, nagrodzenie prac zgodnie z założeniami regulaminowymi. Nagrody zostaną wręczane w Dniu XXV Jarmarku Kurpiowskiego tj. 25 maja 2014r.

Regulamin