Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Regulamin XXVII Jarmarku Kurpiowskiego

22 maja 2016 r.

Amfiteatr RCKK ul. Dzieci Polskich 2

 

 

Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki , pieśni i tańców
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji

Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

Grupy śpiewacze od 4 do 10 osób w grupie:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Soliści śpiewacy w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Kapele kurpiowskie:

w składzie tradycyjnym - (harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – stara baba i oberek oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu:

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową walczyk, drugą wylosowaną w czasie konkursu
z podstawowych tańców kurpiowskich: polka, oberek, fafur, stara baba.

Zespoły taneczne w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22 do 60
 • seniorzy powyżej 60

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie:dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego (w razie braku stroju kurpiowskiego dyskwalifikacja), walory językowo – gwarowe (autentyczność). Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Nie spełnienie warunków regulaminu XXVII Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

w terminie do 16 maja br.    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 22 maja 2016 roku o godz. 11:00
w Amfiteatrze RCKK , ul Dzieci Polskich 2.

Obowiązkowy strój kurpiowski !

Organizator uczestnikom konkursu zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

Na zakończenie – około godz. 15:00, odbędzie się zabawa taneczna „Na kurpiowską nutę”