Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

zaprasza do udziału w

X Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

 

Celem konkursu jest:

 • Ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,      
 • Integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Termin i miejsce konkursu:

Przesłuchania rozpoczną się 11 listopada (piątek) o godzinie 14:00
Sala widowiskowa w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej Plac Wolności 58, Myszyniec.

Kategorie:

Grupy śpiewacze w 3 podkategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież – 16-21 lat
 • dorośli – 22-60 lat
 • seniorzy – powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (2-3 zwrotki) w czasie nie dłuższym niż 5 min.  

Soliści – śpiewacy w 3 podkategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież – 16-21 lat
 • dorośli – 22-60 lat
 • seniorzy – powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (2-3 zwrotki) w czasie nie dłuższym niż 5 min.  

Uwaga! Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii.

Ocena i nagrody:

 • Komisja oceniać będzie dobór repertuaru ,ogólny wyraz artystyczny oraz kompletność stroju kurpiowskiego,
 • Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadającym im podkategoriach wiekowych za zajęcie miejsca od I do III,
 • Jury może przyznać wyróżnienie,
 • Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc ( od I do III ),
 • Jury może połączyć podkategorie wiekowe w przypadku małej liczby zgłoszeń
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu,
 • Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu lub mailem po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada do godziny 15:00.

Szczegóły pod numerem telefonu 29 77 21 363.

W przypadku dostarczenia karty zgłoszeń po terminie uczestnik może otrzymać najwyżej wyróżnienie.

Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej odbywa się w ramach
X Spotkań na Kopańskim Moście

Wsparcie finnansowe: