Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

ogłasza

Konkurs twórczości ludowej pt.
"Palma i Pisanka Kurpiowska"

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowska sztuka ludową. 

Regulamin:

  • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo, 
  • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej  nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
  • Przy ocenie palm i pisanek będą brane pod uwagę technika wykonania, kolorystyka i wzornictwo,
  • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 23 marca 2017 r. do godz. 14:00,
  • Oceny dokona  komisja powołana przez organizatora,
  • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko oraz klasę lub wiek.

Ogłoszenie wyników 24 marca 2017 r.
Wystawa po konkursowa odbędzie się w dniach 27 – 31 marca w Muzeum RCKK ul. Dzieci Polskich 2

 

Konkurs przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych!