Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej „Palma i Pisanka Kurpiowska 2021”

Myszyniec, 22.03.2021 r.

Komisja w składzie:

Przewodniczący:- Ewelina Pawłowska

Członkowie:- Paweł Osowiecki  

                   - Mariusz Pliszka

w dniu 22 marca 2021 r. oceniła prace zgłoszone na Konkurs „Palma i Pisanka Kurpiowska 2021” zorganizowanego przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Nagrody w konkursie ufundowało Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

Komisja przyznała następujące nagrody:

 

Kategoria: Pisanka Kurpiowska

Dzieci

I nagroda

Katarzyna Mysiorska

II nagroda

Wojciech Kowalczyk

III nagroda

Kinga Dąbkowska

 

Dzieci – prace zbiorowe

Wyróżnienie

Robert Sokołowski i Anna Sokołowska

 

Dorośli

I nagroda

Justyna Lemańska

II nagroda

Katarzyna Lemańska

III nagroda

Genowefa Staśkiewicz

Wyróżnienie

Irena Giers

 

Dorośli – prace zbiorowe

Wyróżnienie

Koło Gospodyń Wiejskich Krukowianki z Krukowa

 

Kategoria: Palma Kurpiowska

Dzieci

I nagroda

Bartłomiej Kosakowski

II nagroda

Julia Archacka

III nagroda

Łucja Łachacz

III nagroda

Patrycja Dąbkowska

Wyróżnienie

Anna Drężek

Wyróżnienie

Kinga Kobus

 

Dzieci – prace zbiorowe

I nagroda

Publiczna Szkoła Państwowa w Myszyńcu – Świetlica „Słoneczko”

II nagroda

Świetlica „Kolorowe Kredki”

III nagroda

Robert Sokołowski i Anna Sokołowska

 

Dorośli

I nagroda

Stefania Prusaczyk

II nagroda

Michalina Dębowska

II nagroda

Bożena Ropiak

III nagroda

Marta Krukowska

Wyróżnienie

Genowefa Staśkiewicz

Wyróżnienie

Magdalena Lemańska

 

W kategoriach konkursowych wzięło udział 106 osób w tym: palma kurpiowska: 84 osób, pisanka kurpiowska: 22 osób. Ze względu na wysoki poziom prac zgłoszonych do konkursu wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom konkursu „Palma i Pisanka Kurpiowska 2021”, za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na jego kontynuowanie.