Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Myszyniec, 2 marca 2020r.

Zapytanie cenowe

o uzyskanie tytułu SPONSORA GŁÓWNEGO oraz wyłączności na sprzedaż piwa

1.Zamawiający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

2. Nazwa zamówienia: Uzyskanie tytułu SPONSORA GŁÓWNEGO oraz wyłączności na sprzedaż piwa.

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest uzyskanie tytułu SPONSORA GŁÓWNEGO oraz wyłączności na sprzedaż piwa podczas „43 Miodobrania Kurpiowskiego”. Wykonawca otrzyma od organizatora wyznaczone miejsce z dostępem do energii elektrycznej do wystawienia „Ogródka piwnego” w miejscu odbycia się imprezy.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

30 sierpnia 2020 r. Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec do dnia 02.04.2020 r., do godziny 15.00 z dopiskiem na kopercie: Oferta konkursowa o tytuł SPONSORA GŁÓWNEGO oraz wyłączności na sprzedaż piwa.

Załączniki:

-   Druk oferty

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Myszyniec, 2 marca 2020r.

Zapytanie cenowe

 

na wyłączność na sprzedaż lodów z możliwością sprzedaży sorbetów i gofrów

1.Zamawiający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

   

    2.Nazwa zamówienia: Wyłączność na sprzedaż lodów z możliwością sprzedaży sorbetów i gofrów.

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest uzyskanie wyłączności na sprzedaż lodów z możliwością sprzedaży sorbetów i gofrów podczas „43 Miodobrania Kurpiowskiego”

Wykonawca uzyska miejsce do lokalizacji 4 stoisk handlowych o wymiarach 3x3m wyznaczonych przez organizatora z dostępem do energii elektrycznej znajdujących się w miejscu odbywania się imprezy plenerowej.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

30 sierpnia 2020 r. Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec do dnia 02.04.2020 r., do godziny 15.00 z dopiskiem na kopercie: Wyłączność na sprzedaż lodów z możliwością sprzedaży sorbetów i gofrów.

Załączniki:

-   Druk oferty

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Myszyniec, 2 marca 2020r.

    Zapytanie cenowe

 

na wyłączność na lokalizację Wesołego Miasteczka


 

1.Zamawiający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

2.Nazwa zamówienia: Wyłączność na lokalizację Wesołego miasteczka.

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest uzyskanie wyłączności na lokalizację Wesołego miasteczka podczas „43 Miodobrania Kurpiowskiego”.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

30 sierpnia 2020 r. Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec do dnia 02.04.2020 r., do godziny 15.00
z dopiskiem na kopercie
: Wyłączność na lokalizację Wesołego miasteczka.

Załączniki:

-   Druk oferty

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Myszyniec, 2 marca 2020r. 

Zapytanie cenowe

na wyłączność sprzedaży miodów pitnych i alkoholi powyżej 3% z wyłączeniem piwa

1.Zamawiający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

2.Nazwa zamówienia: Wyłączność na sprzedaż miodów pitnych i alkoholi powyżej 3% z wyłączeniem piwa

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest uzyskanie wyłączności na sprzedaż miodów pitnych i alkoholi powyżej 3% z wyłączeniem piwa podczas „43 Miodobrania Kurpiowskiego”

Wykonawca uzyska miejsce do lokalizacji 3 stoisk handlowych o wymiarach 3x4m wyznaczonych przez organizatora znajdujących się w miejscu odbywania się imprezy plenerowej.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

30 sierpnia 2020 r. Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec do dnia 02.04.2020 r., do godziny 15.00 z dopiskiem na kopercie: Wyłączność na sprzedaż miodów pitnych i alkoholi powyżej.

Załączniki:

-   Druk oferty

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Myszyniec, 2 marca 2020r.

Zapytanie cenowe na ochronę imprez:

25 Noc Sobótkowa i 43 Miodobranie Kurpiowskie

1.Zamawiający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

 

    2.Nazwa zamówienia: Ochronę imprez: 25 Noc Sobótkowa i 43 Miodobranie Kurpiowskie

 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Wykonawca zapewni ochronę wyżej wymienionych imprez według grafiku:

 

Nazwa imprezy Data Godziny pracy Miejsce Ilość pracowników ochrony
Noc Sobótkowa 20.06.2020r. 20:00 - 24:00 Amfiteatr RCKK 8
21.06.2020r. 24:00 - 2:00
Miodobranie Kurpiowskie 29.08.2020r 20:00 - 24:00 Amfiteatr RCKK 8
18:00 - 24:00 Kompleks „Kurpiowska Kraina w Wykroci 6
30.08.2020r. 24:00 - 8:00 6
8:00 - 11:00 20
11:00 - 23:00 35

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Noc Sobótkowa – 20 czerwca 2020 r. Amfiteatr RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu
  • Miodobranie Kurpiowskie – 29 sierpnia 2020 r. Amfiteatr RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz 30 sierpnia 2020 r. Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, Plac Wolności 58 07-430 Myszyniec do dnia 02.04.2020 r., do godziny 15.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta na ochronę imprez: 25 Noc Sobótkowa i 43 Miodobranie Kurpiowskie”.

Załączniki:

-   Druk oferty

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Gościmy

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish