XXV Jarmark Kurpiowski za nami!

 

W niedzielę 25 maja 2014 r. w amfiteatrze przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu odbył się XXV Jarmark Kurpiowski. Organizatorem Jarmarku było Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

Celem przedsięwzięcia jest konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno-wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, kultywowanie kurpiowskiej muzyki, pieśni i tańców,  uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca oraz promocja twórczości taneczno-wokalnej.

Jednym z elementów przyczyniających się do popularyzacji folkloru kurpiowskiego na Jarmarku Kurpiowskim jest „Przegląd zespołów, kapel i grup śpiewaczych”, który podzielono na pięć głównych kategorii z podziałem na wiek uczestników: zespoły taneczne, soliści, grup śpiewacze, kapele ludowe oraz instrumentaliści ludowi. Łącznie w pięciu kategoriach do przeglądu zgłosiło się ok. 290 osób. Ich występy oceniała komisja w składzie: Agata Mróz – Przewodniczący, Justyna Drężek i Wiesława Bogdańska – członkowie.

Oprócz przeglądu w ramach Jarmarku Kurpiowskiego odbyły się wcześniej ogłoszone konkursy twórczości ludowej: „Ocalić od zapomnienia” oraz „Palma kurpiowska", skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myszyniec i okolic. Głównym celem konkursów jest podtrzymanie tradycji ludowych w szczególności dotyczących rękodzieła artystycznego oraz krzewienie kultury kurpiowskiej wśród dzieci i młodzieży. W konkursach „Ocalić od zapomnienia” oraz „Palma kurpiowska” łącznie udział wzięło 117 osób ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Myszyniec.

Po zakończeniu części konkursowej Jarmarku Kurpiowskiego przybyła publiczność i uczestnicy konkursu mogli się pobawić przy muzyce kapel ludowych. Przy okazji można było obejrzeć i kupić wspaniałe rękodziło naszych twórców ludowych.

Wyniki XXV Jarmarku Kurpiowskiego:   

Jury w składzie:
Katarzyna Mróz– Przewodniczący
Justyna Drężek– Członek
Wiesława Bogdańska– Członek
po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii: Soliści- dzieci do 15 lat

1 miejsce –  Wiktoria Mróz,
2 miejsce –Kamil Mróz,
3 miejsce – Grzegorz Ostrowski,
Wyróżnienie: Patrycja Giers.          

W kategorii: Soliści – seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce –  Witold Kuczyński,
2 miejsce – Zofia Warych,
3 miejsce – Zofia Charamut.

W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci do lat 15

1 miejsce –  Grupa śpiewacza „Bandysionki”,
2 miejsce –  Grupa śpiewacza „Rutkozionki”,
3 miejsce – Zespół „Małe Kurpiaki”.

W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież od 16 do 21 lat

1 miejsce – Grupa śpiewacza „Carniacy”,
2 miejsce –Grupa śpiewacza „Cykozionki”,
2 miejsce – Grupa śpiewacza dziewcząt „Kurpiaki”,
Wyróżnienie: Grupa śpiewacza chłopców „Kurpiaki”,

W kategorii: Grupy śpiewacze – dorośli od 22 do 60 lat

1 miejsce –  „Kurpiowszczyzna” Grupa śpiewacza kobiet,
2 miejsce –  Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” z Rozóg – mężczyźni,
3 miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” z Rozóg – kobiety,

W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce – Zespół „Kurpianki z Golanki”,
2 miejsce–  Zespół „Kurpie z Myszyńca”,
3 miejsce – Zespół Regionalny „Myszyniec”,

W kategorii: Zespoły taneczne- dzieci do lat 15

1 miejsce –  Grupa taneczna „Bartusie”,
2 miejsce – Zespół folklorystyczny „Puszcza Zielona”,

W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież od 16 do 21 lat

1 miejsce –   Zespół „Carniacy”,
2 miejsce –  Zespół folklorystyczny „Kurpiaki”
3 miejsce –  Zespół folklorystyczny „Puszcza Zielona”,

W kategorii: Zespoły taneczne – dorośli od 22 do 60 lat

1 miejsce –  Zespół folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”,
2 miejsce –  Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” z Rozóg,

W kategorii: Kapele kurpiowskie

1 miejsce –  Kapela Ryszarda Maniurskiego z Antonii,
2 miejsce –  Kapela Czesława Drząszcza,
3 miejsce –  Kapela Sławka Drężka,

W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

Wyróżnienia:
Zuzanna Glinka
Amelia Drężek
Alicja Samsel
Aleksandra Trzcińska
Hubert Górski
Adrian Górski
Jakub Glinka
Mateusz Milewski
Radosław Boruch
Łukasz Olbryś

Serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok :)

Galeria