Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysław Skierkowskiego w Myszyńcu

Zaprasza na
 
VII Spotkania na Kopańskim Moście

11 listopada 2013r.
godzina 14:00

Sala widowiskowa RCKK

W ramach tegorocznych Spotkań na Kopańskim Moście odbędzie się Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Celem konkursu jest:

 • ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej

Termin i miejsce konkursu:

Przesłuchania odbędą się  11 listopada (poniedziałek) od godz. 14:00 na sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Plac Wolności 58

Kategorie:

Grupy  śpiewacze w kategoriach:

 • dzieci do lat 17  
 • dorośli – 18-55 lat
 • seniorzy – powyżej 55 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)

Soliści  śpiewacy  w kategoriach:

 • dzieci do lat 17
 • dorośli – 18-55 lat
 • seniorzy – powyżej 55 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)      

 UWAGA! Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii

Oceny i nagrody:

 • komisja oceniać będzie: dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego              
 • nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadającym  im  kategoriom  wiekowym  za  zajęcie miejsca od I do III  
 • jury może przyznać wyróżnienie                                                            
 • jury może nie przyznać poszczególnych miejsc (od I do III)            
 • nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu                                                                                                

Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie RCKK lub pocztą na adres RCKK, Plac Wolności 58, 07-430 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada  2013r.

Karta zgłoszenia