PÓŁKOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW


Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu w porozumieniu ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej planuje organizację półkolonii letnich dla dzieci rolników, w wieku 7-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


1.Czas trwania półkolonii: 10 dni

2.Wstępnie planowane terminy półkolonii:

  •   1.07.2013 r. – 12.07.2013 r.
  • 15.07.2013 r. – 26.07.2013 r.

3.Odpłatność uczestników za 10 dniowy turnus: 50 zł

4.W ramach planowanych półkolonii letnich zapewniamy:

  • Mini wyprawkę szkolną (m.in. plecak, przybory szkolne);
  • Opiekę kadry pedagogicznej,
  • 2 posiłki (w tym obiad)
  • Wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne itp.

5.Miejsce realizacji półkolonii: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

UWAGA!
w ramach programu "Wakacje z RCKK" istnieje możliwość zapisania dziecka na półkolonie letnie, którego rodzice/opiekunowie prawni nie opłacają składek KRUS na następujących warunkach:

1. Odpłatność uczestników za 10 dniowy turnus: 150 zł

2. W ramach planowanych półkolonii letnich zapewniamy:

  • Opiekę kadry pedagogicznej,
  • 2 posiłki (w tym obiad)
  • zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne itp. (bez wycieczek)


Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu lub tel. 29 77 21 363

Zapisy na turnusy do 27 czerwca 2013r