Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

 

 

Trasy Rajdu

Piesza - około 10,5 km

Pełty – Świdwiborek - Myszyniec

Rowerowa - około 35 km

Pełty – Czarnia – Charciabałda – Zdunek – Myszyniec

Na trasie będą naniesione punkty orientacyjne.

1. Celem Rajdu jest:

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych
  i ekologicznych
 • Popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,
 • Poznanie tradycji bartniczych ludu kurpiowskiego.

Ponadto dla grup harcerskich:

 • Propagowanie harcerskiej turystyki.

2. Udział w rajdzie może zgłosić grupa, drużyna harcerska lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

 • Będzie postępował zgodnie z Regulaminem Rajdu,
 • Będzie przestrzegał przepisy BHP, PPoż oraz Kodeksu drogowego,
 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.

3. Postanowienia regulaminowe:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 23 września 2019r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec lub osobiście w sekretariacie RCKK,

(w przypadku grup szkolnych zgłoszenie dodatkowo poświadcza dyrektor)

 • Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 10 złotych od uczestnika (nie dotyczy opiekunów) płatne do dnia 23 września 2019r. do godziny 16:00 w sekretariacie RCKK,
 • W Rajdzie udział biorą wyłącznie osoby ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (grupowo lub indywidualnie),
 • Z każdą grupą rajdową obowiązkowo idzie opiekun/wychowawca klasy,
 • Każdy uczestnik Rajdu musi być wyposażony w elementy odblaskowe.

4. Organizatorzy zapewniają:

 • Przygotowanie i obsługę Rajdu,
 • Opiekę medyczną,
 • Posiłek na zakończenie Rajdu,
 • Dyplomy dla grup i chusty odblaskowe dla uczestników.

UWAGA!  W przypadku zgłoszenia grupy po terminie wyznaczonym przez organizatora uczestnicy mogą nie otrzymać gadżetów.

5. Zadania Rajdowe:

 • Każda grupa przygotowuje przed Rajdem kartę rajdową, która musi przedstawiać grupę
  w dowolnej technice plastycznej w formacie A4,
 • Na terenie Amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich na zakończenie rajdu zostaną rozegrane zabawy i gry dla grup Rajdowych,
 • Ponadto ocenione będzie zdyscyplinowanie uczestników i przestrzeganie Regulaminu Rajdu.

Każde zadanie będzie oceniane w skali od 1-6 pkt.

6. Szczegółowy program Rajdu: Piątek - 28.09.2018r.

 • 8:00 – Zbiórka uczestników Rajdu w Amfiteatrze RCKK przy
  ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz odprawa opiekunów grup,
 • 8:15 – przewóz uczestników rajdu autokarami do miejsca startu rajdu w Pełtach,
 • 9:30 – Msza Święta na placu przyszkolnym w Pełtach,
 • 10:30 – wymarsz grup rajdowych,
 • 13:00 – posiłek (wiata przy amfiteatrze RCKK),
 • 14:00 – konkurencje rajdowe, rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród,
 • 15:00 – zakończenie.

7. Komenda Rajdu

Zdzisław Ścibek, Mariusz Pliszka, Paweł Osowiecki, Karol Samsel, Danuta Gnoza, Stefania Prusaczyk

 

Karta zgłoszeń "Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich, Myszyniec 2019"