Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
oraz
Grupa Rekonstrukcyjna Saperzy Prądzyńskiego

zapraszają do udziału
w Manewrach Grup Rekonstrukcyjnych

 

Sobota 21 listopada 2015r.
10:00 - zbiórka uczestników w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej,
11:00 - 17:00 - Manewry w okolicach Myszyńca (Myszyniec, Zdunek, Charciabałda, Białusny Lasek).

Tematyką manewrów jest działalność grup partyzanckich na ziemi kurpiowskiej. Zadaniem uczestników jest wykonywanie zadań takich jak: zdobywanie posterunków, działalność wywiadowcza, odbiór zrzutu, przejęcie konwoju itp.

Niedziela 22 listopada 2015r.
12:00 - Inscenizacja historyczna w kompleksie RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.