Zakończenie Kursu Przewodnika Turystycznego po Regionie Kurpiowskim.

            Po przeszło półrocznym wysiłku 2 sierpnia 2020 roku został zakończony kurs przewodnicki na uprawnienia Przewodnika Terenowego po Regionie Kurpiowskim. Wykładowcami i instruktorami na kursie byli przewodnicy z długoletnim stażem z Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warszawie, którzy swoje doświadczenie w tym „fachu” przekazywali kurpiowskim adeptom.


            W dniach 8 i 9 sierpnia 2020 roku odbył się egzamin – prawie taki trudny jak matura – składający się z części teoretycznej, w czasie której sprawdzano wiadomości teoretyczne kandydatów i później praktyczny w terenie ze znajomości regionu.          Należy zaznaczyć, iż teren uprawnień jest bardzo duży i obejmuje cały teren powiatu ostrołęckiego i kurpiowską część powiatu łomżyńskiego. Zatem nie był to łatwy tak kurs jak i egzamin.

            Egzamin ten zdało 13 osób: Adam Andrzejczyk, Andrzej Olk, Aneta Brzostek, Anna Kaczkowska, Barbara Rosińska, Beata Pisarek, Danuta Gnoza, Małgorzata Makowska, Karol Młynarski, Karolina Osowiecka, Łucja Samorajczyk, Stefania Prusaczyk i Zdzisław Ścibek.

            Podczas uroczystego podsumowania i zakończenia kursu wszyscy nowi Przewodnicy Terenowi po Regionie Kurpiowskim otrzymali bardzo ładne odznaki PTTK, które będą mogli z dumą nosić i posługiwać się tym tytułem.
Organizatorem kursu byli:

  • Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warszawie;
  • Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
  • Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

Organizacja kursu została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Gminę Myszyniec.