Myszynieckie Noce w Dzwonnicy

Blok wydarzeń kulturalnych organizowany w dniach od 14 września do 20 września 2020 roku w zabytkowej, nowo odremontowanej Myszynieckiej Dzwonnicy.

Organizatorzy:

  • Miasto i Gmina Myszyniec;
  • Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu;
  • Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu;
  • Województwo Mazowieckie;
  • Powiat Ostrołęcki

Cykl obejmuje organizację kilkugodzinnych spotkań  w dzwonnicy  w ramach których przewiduje się następujące wydarzenia:

Nocne Czuwania w Dzwonnicy - 14- 15 września 2020 r. początek godz. 19:00

Czuwanie modlitewne w tradycji Kurpiowskiej stanowi ważny i nieodłączny element znaczniejszych wydarzeń religijnych, społecznych i rodzinnych. Zabieranie obrazów z kościoła do wsi w okresie Oktawy Bożego Ciała, czy peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach stanowiły okazję do wspólnych modlitw, śpiewu pieśni religijnych oraz integrowały społeczność wiejską.

Poniedziałek 14 września 2020 r. godz. 19:00

Myślą przewodnią w tym dniu jest odtwarzanie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po wsiach i rodzinach, które miało miejsce w latach 70 XX wieku. 

Zapraszamy w tym dniu wszystkich chętnych - najlepiej w stroju ludowym – na wspólny śpiew Maryjnych pieśni ludowych i modlitw, które towarzyszyły temu wydarzeniu.

Na zakończenie spotkanie biesiadne w kawiarence parafialnej.

Wtorek 15 września 2020 r. godz. 19:00

Natomiast 15 września 2020 również o godzinie 19 odtworzymy dawny zwyczaj  głęboko utrwalony w życiu wsi kurpiowskiej jakim było organizowanie nab