Myszyniec, dnia 08.07.2021r.

P R O T O K Ó Ł

Wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację techniki scenicznej tj. nagłośnienia
i oświetlenia w czasie imprezy pod nazwą „44. Miodobranie Kurpiowskie”
organizowanej w dniach 28-29 sierpnia 2021 r.

W dniu 8 lipca 2021 roku Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący Komisji       - Mariusz Pliszka

Członkowie                            - Paweł Osowiecki

                                               - Katarzyna Olszewska

powołana zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 07.07.2021 r. Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu dokonał otwarcia ofert na realizację techniki scenicznej tj. nagłośnienia i oświetlenia w czasie imprezy pod nazwą „44. Miodobranie Kurpiowskie” organizowanej w dniach 28-29 sierpnia 2021 r.

Komisja stwierdza, że w terminie składania ofert, tj. do 08.07.2021r. do godz. 12:00
zgłoszone zostały trzy oferty:

Nr 1.

HIGH POWER Mariusz Bienasz

ul. Wesoła 7, 16-100 Sokółka

Cena: 21 000 zł brutto

Nr 2.

COMBO ART Tomasz Sęk,

ul. Batalionów Chłopskich 87B/42, 01-307 Warszawa

Cena: 28 500 zł brutto

Nr 3.

MM AUDIO Marek Dzieżyk

Pruskołęka 10, 06-330 Pruskołęka

Cena: 37 360,75 zł brutto

Komisja dokonała oceny złożonych ofert pod kątem spełniania warunków udziału  w konkursie oraz zgodności zawartości ofert z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursu. Komisja stwierdza, że złożone oferty zawierają niezbędne informacje.

Zgodnie z kryterium oraz sposobem ocen wyboru ofert, punkt III.2 Zapytania ofertowego, Komisja konkursowa stwierdza, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez HIGH POWER Mariusz Bienasz ul. Wesoła 7, 16-100 Sokółka