Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach 44. Miodobrania Kurpiowskie ogłaszają konkursu

 

Prezentacje Artystyczne

 

Kategorie konkursu

 • Zespoły folklorystyczne
 • Kapele kurpiowskie
 • Gawędziarze kurpiowscy
 • Korowód furmanek z prezentacjami zespołów i kapel kurpiowskich

 

Cele konkursu

 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup folklorystycznych,
 • Poszukiwanie nowych nie prezentowanych wcześniej elementów tradycyjnej kultury kurpiowskiej m in.: gwary, zwyczajów, muzyki, pieśni, tańców itp.
 • Promocja, dokumentacja i ochrona tradycyjnej kultury kurpiowskiej,
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji i dziedzictwa Kurpiów.

Wszystkim występom musi akompaniować tradycyjna kapela ludowa

Czas prezentacji do 30 min.

 

Oceny i Nagrody

Komisja oceniać będzie:

 • Tematykę i autentyzm widowiska wraz z zachowaniem tradycji regionalnych,
 • Opracowanie choreograficzne,
 • Technikę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny,
 • Dobór repertuaru,
 • Walory językowo – gwarowe,
 • Adekwatność kostiumu (stroju ludowego) do odtwarzanej roli.

Nagrody przyznawane będą za zajęcie miejsc od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec 

lub

złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 23.08.2021 r. do godz. 14:00.

 

Konkurs odbędzie się 29.08.2021 r. w Kompleksie rekreacyjno-sportowym „Kurpiowska Kraina” w Wydmusach, ul. Miodobrania 1.

 

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

Karta zgłoszenia

 

Współfinansowanie: