Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Warych, uznanej artystki kurpiowskiej: śpiewaczki, hafciarki, koronkarki, od lat związanej z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.
Pani Zofia Warych urodzona i wychowana na Kurpiach w kurpiowskiej kulturze ludowej posiada trwałe miejsce i rozpoznawalny charakter.
Zamiłowanie do śpiewu przejęła od swojej matki, uznanej na Kurpiach śpiewaczki weselnej – „cepsiorki”.
Pani Zofia Warych śpiewała w gwarze kurpiowskiej zachowując autentyczną, właściwą tylko dla rejonu Myszynieckiej Puszczy Zielonej gwarową manierę wykonawczą. W jej śpiewie zachowały się wszystkie cechy wyróżniające styl i charakter kurpiowskich pieśni.
Trzykrotnie zakwalifikowała się i wystąpiła na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. W 1995 i 2007 roku wyśpiewała I nagrodę, a w 2002 roku zdobyła najwyższą nagrodę BASZTĘ i tym samym znalazła się w gronie najlepszych śpiewaczek ludowych w Polsce.
Na przeglądach i festiwalach śpiewaczych, w których uczestniczyła zawsze zajmowała czołowe lokaty.
Warto również wspomnieć, że Pani Zofia była również uznaną hafciarką i koronkarką. Misternie wykonane prace były wielokrotnie nagradzane w konkursach Rękodzieła Wsi Kurpiowskiej organizowanych w ramach kolejnych edycji Miodobrania Kurpiowskiego w Myszyńcu.
Pani Zofia Warych brała aktywny udział w warsztatach etnograficznych, zajęciach nauki gwary, oraz zajęciach z młodzieżą w szkole Rzemiosła Artystycznego organizowanych na terenie Gminy Myszyniec.
Kilkukrotnie była zapraszana do audycji w Polskim Radiu i innych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych prezentując swój talent oraz opowiadając o obrzędach i zwyczajach występujących na Kurpiach.
Dzięki doskonałej pamięci oraz ogromnemu zaangażowaniu w prace społeczne, dzięki Pani Zofii udało się zachować przed całkowitym zapomnieniem wiele wspaniałych pieśni, przyśpiewek i unikalnych haftów kurpiowskich.
Trudno sobie dziś wyobrazić Kurpiowszczyznę bez Pani Zofii Warych i bez niosących się echem, śpiewanych przez nią pieśni.
Słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak bardzo będzie nam brakowało Pani Zofii.
W imieniu Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu Mężowi i całej Rodzinie św. pamięci Zofii Warych składamy najszczersze kondolencje.
Z wyrazami najwyższego szacunku,
Dyrektor i Pracownicy RCKK w Myszyńcu.
Nabożeństwo pogrzebowe Św. pamięci Zofii Warych odbędzie się w czwartek, 30 września 2021 r. o godz. 16.00 w Myszynieckiej Bazylice.