Myszyniec,  22.05.2022 r.

Protokół

z konkursu solistów, grup śpiewaczych, kapel kurpiowskich, młodych instrumentalistów i zespołów artystycznych
33.
Jarmarku Kurpiowskiego

Myszyniec - 22.05.2022 r.

Jury w składzie:

  1. Henryk Gadomski – Przewodniczący
  2. Adam Bakuła – Członek
  3. Aleksandra Szymańska - Członek

po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

I. Soliści śpiewacy

 

W kategorii: Soliści śpiewacy- dzieci i młodzież do 15 lat

1 miejsce –  Emilian Ruszczyk

2 miejsce –  Lidia Golon

3 miejsce –  Katarzyna Goliasz

 

W kategorii: Soliści śpiewacy – młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

1 miejsce – Łucja Warych

2 miejsce –  Wiktoria Drężewska

3 miejsce –  Paweł Dąbkowski

 

W kategorii: Soliści śpiewacy– seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce –  Elżbieta Kasznia

2 miejsce –  Weronika Zyśk

3 miejsce –  Henryk Kulesza

3 miejsce –  Witold Kuczyński

 

II. Grupy śpiewacze

 

W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci i młodzież do lat 15

1 miejsce –  „Poziomecki”

2 miejsce – „Wolkowskie Jagódki”

3 miejsce – Grupa dziewcząt ze szkoły w Zawadach

 

W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

1 miejsce – Kurpiowski Zespół „Pod Borem”

2 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”

3 miejsce –  Kurpiowski Zespół „Pod Borem”

 

W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce –  Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

2 miejsce –  Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna – Senior”

3 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna – Seniorzy II

 

III. Zespoły taneczne

 

W kategorii: Zespoły taneczne – dzieci i młodzież do lat 15

Wyróżnienie – Zespół „Kurpiaki” z Myszyńca

 

W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

1 miejsce  – Zespół „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca

2 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” z Zawad

3 miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” z Rozóg

                           

IV. Kapele kurpiowskie

 

W kategorii: Kapele kurpiowskie

1 miejsce – Kapela Ryszarda Maniurskiego

1 miejsce – „Miód na serce”

2 miejsce – Kapela z Bandyś 

3 miejsce – Kapela „Kurpiowszczyzna” 

 

V. Młodzi instrumentaliści

 

W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

1 miejsce –– Diana Stęcel

2 miejsce –- Dawid Rolka

3 miejsce –- Marcin Maniurski

 

33. Jarmark Kurpiowski został zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce. Nagrody finansowe
w Przeglądzie w wysokości 7 000,00 zł. zostały sfinansowane ze środków:

  • Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w wysokości 4 000,00 zł
  • Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu w wysokości 3 000,00 zł

W 33. Jarmarku Kurpiowskim wzięło udział 237 uczestników.

        Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom 33. Jarmarku Kurpiowskiego
w Myszyńcu za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na kontynuowanie tej imprezy folklorystycznej.