Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

„Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej”

Myszyniec, 04.08.2022 r.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca: Maria Samsel – etnograf

Członkowie: Ewelina Pawłowska – plastyk

                    Marianna Gnoza – nauczyciel folklorysta

w dniu 4 sierpnia 2022 r. oceniła prace zgłoszone do konkursu „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej” zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca i Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu. Nagrody w konkursie, w łącznej wysokości 14 400,00 zł., ufundowali:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł., 00/100), Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, w wysokości 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset zł., 00/100) oraz Gmina Myszyniec, w wysokości 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset zł., 00/100).

W 12 ogłoszonych kategoriach konkursowych wzięło udział 77 twórców ludowych z terenu kurpiowszczyzny. Twórcy złożyli prace w 11 z 12 kategorii. Prace nagrodzono w 11 kategoriach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

Komisja przyznała następujące nagrody:

Kategoria: twórcy ludowi

 

Rzeźba

I nagroda –   Bogumiła Bacławska

II nagroda – Stanisław Banach

III nagroda – Andrzej Staśkiewicz

 

Plecionkarstwo

I nagroda – Andrzej Barwiński

II nagroda – Władysław Murzyn

III nagroda – Kazimierz Szypulski

 

Haft

I nagroda –  Michalina Dębowska

II nagroda – Krystyna Świder

III nagroda – Halina Pokora

 

Koronka

I nagroda - Joanna Sender

I nagroda –  Jadwiga Niedźwiedzka

II nagroda – Halina Pokora

II nagroda – Teresa Pabich

III nagroda – Joanna Golon

III nagroda – Milena Sender

 

Kwiaty

I nagroda –  Czesława Marchewka

II nagroda –  Genowefa Staśkiewicz

III nagroda –  Justyna Ceberek

III nagroda – Irena Mamajek

 

Kierce

I nagroda - Genowefa Pabich

II nagroda – Dorota Zalewska

III nagroda – Justyna Lemańska

 

Wycinanka

I nagroda –  Halina Pajka

II nagroda – Celina Staśkiewicz

II nagroda – Krzysztof Ropiak

III nagroda – Stanisław Ropiak

 

Pieczywo obrzędowe

I nagroda –  Stanisław Ropiak

II nagroda – Genowefa Staśkiewicz

III nagroda – Czesława Samsel

 

Tkactwo

I nagroda - Czesława Kaczyńska

II nagroda - Janina Murach

III nagroda – Alina Staśkiewicz

 

Garncarstwo

I nagroda - Adam Murach

 

„Z tradycją w nowoczesność”

I nagroda – Marta Gajewska

II nagroda – Elżbieta Barwińska

III nagroda – Grażyna Dziekońska

 

        Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom konkursu „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej”, za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na jego kontynuowanie.

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

 

 

Zadanie publiczne pn. 45. Miodobranie Kurpiowskie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego".