Regulamin wydarzenia pn.

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich

7 października 2022 r.

MYSZYNIEC - WOLKOWE

 

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

1 Celem Rajdu jest:

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych,
 • Popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,
 • Poznanie tradycji bartniczych ludu kurpiowskiego.

Ponadto dla grup harcerskich:

 • Propagowanie harcerskiej turystyki.

2. Udział w Rajdzie może zgłosić grupa, drużyna harcerska lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

 • Będzie postępował zgodnie z Regulaminem Rajdu,
 • Będzie przestrzegał przepisów BHP, Ppoż oraz Kodeksu drogowego,
 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.

 

3. Postanowienia regulaminowe:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 3 października 2022 r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec lub osobiście w sekretariacie RCKK, (w przypadku grup szkolnych zgłoszenie dodatkowo poświadcza dyrektor),
 • Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 10 złotych od uczestnika (nie dotyczy opiekunów) płatne do dnia 3 października 2022 r. do godziny 16:00
  w sekretariacie RCKK,
 • W Rajdzie udział biorą wyłącznie osoby ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (grupowo lub indywidualnie),
 • Z każdą grupą rajdową obowiązkowo idzie opiekun/wychowawca klasy,
 • Każdy uczestnik Rajdu musi być wyposażony w elementy odblaskowe.

4. Organizatorzy zapewniają:

 • Posiłek dla wszystkich uczestników Rajdu,
 • Elementy odblaskowe,
 • Nagrody dla zwycięskich grup rajdowych,
 • Dobrą zabawę!

UWAGA!  W przypadku zgłoszenia grupy po terminie wyznaczonym przez organizatora uczestnicy mogą nie otrzymać gadżetów.

5. Zadania Rajdowe:

 • Każda grupa przygotowuje przed Rajdem kartę rajdową, która powinna przedstawiać grupę w dowolnej technice plastycznej w formacie A4,
 • Przed wyruszeniem każda z grup rajdowych otrzyma „INSTRUKCJĘ” w której będą zawarte gry, zabawy i łamigłówki wskazujące właściwą drogę do przejścia. Po rozwiązaniu wszystkich zadań ukaże się hasło tegorocznego Rajdu. Za wszystkie rozwiązane zadania oraz podane właściwe hasło, będą przyznawane punkty.
 • Ponadto ocenione będzie zdyscyplinowanie uczestników i przestrzeganie Regulaminu Rajdu.

Każde zadanie będzie oceniane w skali od 1-6 pkt.

6. Szczegółowy program Rajdu: Piątek - 07.10.2022 r.

 • 8:45 – Zbiórka uczestników Rajdu przy Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu,
 • 9:00 – odprawa dla opiekunów grup,
 • 9:10 – wymarsz grup rajdowych,
 • 12:30 – Msza Święta na placu przy szkole w Wolkowych,
 • 13:15 – posiłek (plac przy szkole w Wolkowych),
 • 14:00 – podsumowanie Rajdu i wręczenie nagród dla zwycięskich grup,
 • 14:30 – zakończenie.

7. Komenda Rajdu

Zdzisław Ścibek, Mariusz Pliszka, Paweł Osowiecki, Danuta Gnoza, Stefania Prusaczyk.