Myszyniec, dnia 11.11.2022 r.

 

Protokół

z XVI Konkursu LUDOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

w ramach imprezy XVI Spotkania na Kopańskim Moście

- Myszyniec – 11 listopada 2022 r.

Komisja w składzie:

  1. Cecylia Bazydło – Przewodniczący,
  2. Mariusz Pliszka – Członek,
  3. Paweł Osowiecki – Członek

po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiła przyznać następujące miejsca:

 

Soliści śpiewacy:

 

Kategoria: dzieci i młodzież do lat 16

I nagroda –   Emilian Ruszczyk

II nagroda – Lena Kaczmarczyk

III nagroda – Lidia Golon

Wyróżnienie – Oliwia Duda

 

Kategoria: młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

I nagroda – Michalina Dąbkowska

II nagroda – Anna Kulas

III nagroda – Wiktoria Mróz

Wyróżnienie – Jerzy Dawid

 

Kategoria: seniorzy powyżej 60 lat

I nagroda –  Witold Kuczyński

II nagroda – Elżbieta Kasznia

III nagroda – Stanisław Archacki

Wyróżnienie – Krystyna Pawelczyk

 

Grupy śpiewacze:

 

Kategoria: dzieci i młodzież do lat 16

I nagroda – Rozowski Dziecięcy Zespół Ludowy

III nagroda –  „Gracyki”

 

Kategoria: młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

I nagroda – Kobieca grupa śpiewacza z Czarni

I nagroda – Rozowski Zespół Ludowy

III nagroda – „Kurpiowszczyzna”

 

Kategoria: seniorzy powyżej 60 lat

I nagroda –  „Dąbrozionki”

II nagroda –  „Klub Seniora z Długiego”

III nagroda –  Zespół „Wrzos”

III nagroda – Zespół „Kurpiowszczyzna Senior”

Wyróżnienie – Zespół „Seniorzy Myszyniec”

Wyróżnienie – Zespół Regionalny Myszyniec

 

W konkursie wzięło udział: 111 uczestników (21 solistów i 11 grup śpiewaczych).

 

Nagrody w konkursie ufundowali:

Starosta Ostrołęcki – nagrody w wysokości 2 000, 00 zł,

Kurpiowski Bank Spółdzielczy – nagrody w wysokości 300, 00 zł

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu – nagrody w wysokości 600, 00 zł,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myszyniec – nagrody w wysokości 1 500, 00 zł (środki pozyskane przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca).

Łącznie nagrody w konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej wyniosły 4 400, 00 zł (słownie: czterysta tysiące czterysta złotych, 00/100).

Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom Konkursu Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na jego kontynuowanie.