Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu ogłasza:

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży z Gmin: Myszyniec i Czarnia
„Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się 27 marca 2023 r. w godzinach 10:00 -13:00
w budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Cele Konkursu:

 • podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci
  i młodzieży,
 • wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka – leluja, gwiazda
 • Pisanka - skrobanka
 • Haft,
 • Kwiaty,
 • Wiedza o Myszyńcu

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Średnia

Prace konkursowe w całości będą wykonywane w trakcie trzygodzinnych warsztatów.

Przygotowanie do konkursu:

 • Wycinanka – organizatorzy konkursu zapewniają papier przeznaczony do wykonania wycinanek (2 szt. na jednego uczestnika). Każdy uczestnik we własnym zakresie przynosi nożyczki.
 • Pisanka – uczestnicy we własnym zakresie zabarwiają pisankę, a w trakcie trwania konkursu ją „wydrapują”. Minimalna ilość wykonanych pisanek to 1 sztuka.
 • Haft – każdy uczestnik otrzyma płótno z wyrysowanym kwiatem i nici (mulina), we własnym zakresie przynosi igłę.
 • Kwiaty – organizatorzy zapewniają bibułę marszczoną. Każdy uczestnik we własnym zakresie zabiera nożyczki, drut i inne elementy potrzebne do wykonania kwiatów.
 • Wiedza o Myszyńcu

- każda szkoła wystawia dwóch reprezentantów, tworzących drużynę bez podziału na kategorie wiekowe. Każda z drużyn będzie losowała zestaw pytań przygotowany przez organizatora,

- każda z drużyn odpowiada ustnie na wylosowane pytania,

- odpowiedzi będą ocenianie przez komisję powołaną przez organizatora,

- w przypadku takiej samej liczby punktów komisja ma prawo do zadania dodatkowych pytań.

Konkurs wiedzy o Myszyńcu obejmuje następującą tematykę:

 • historia powstania Myszyńca;
 • poczet burmistrzów i wójtów Myszyńca (1993-2023);
 • instytucje funkcjonujące na terenie Gminy;
 • jak zmieniała się liczba mieszkańców Myszyńca; 
 • historia zabytków sakralnych - Dzwonnica, Bazylika, cmentarz,  
 • pomniki znajdujących się na terenie miasta;
 • architektura Bazyliki i Dzwonnicy w Myszyńcu;
 • historia Domu Kultury w Myszyńcu;
 • bitwy stoczone pod Myszyńcem i ich bohaterowie (1708 r.; 1863 r.; 1920 r.; 1939 r.)
 • demografia miasta na przestrzeni ostatnich 30 lat;
 • historia myszynieckiego Miodobrania Kurpiowskiego;
 • życie mniejszości żydowskiej na terenie przedwojennego Myszyńca;
 • znane osoby urodzone w Myszyńcu;
 • zwyczaje na terenie Myszyńca.

Wszelkie informacje na temat ww. zagadnień znajdą Państwo w następujących lekturach: 

 • "Myszyniec", W. Paprocka;
 • "Źródła historyczne do dziejów Kurpiowszczyzny 1789–1956”, W. Łukaszewski;
 • "Tu bije Serce Kurpiowszczyzny - 50. lecie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu" - wydanie RCKK;
 • "40 lat Miodobrania Kurpiowskiego" - wydanie RCKK;
 • "Mój Myszyniec" - G. M. Świątecka;
 • "Dzieje Parafii i Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu" - M. Przytocka

Inne postanowienia:

 • Organizatorzy zapewniają warunki i miejsce.
 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane (imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, którą reprezentuje).
 • Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 • Organizatorzy zobowiązują się do powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę.
 • Komisja dokona oceny prac w każdej kategorii i przydzieli miejsca od 1-3.
 • Komisja może nie przyznawać wszystkich miejsc w kategorii lub przyznać wyróżnienia.
 • Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z konkursu.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadesłać do 23 marca 2023 r.

na adres RCKK w Myszyńcu. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KARTA ZGŁOSZENIA - DOC

KARTA ZGŁOSZENIA - PDF