Regulamin konkurs

Palma i Pisanka Kurpiowska,

Myszyniec 2023

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania
dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową.

Regulamin
# W konkursie można składać palmy i pisanki kurpiowskie wykonane indywidualnie lub zbiorowo

PALMA
# powinna być wykonana z roślinności leśnej i innej (nie podlegającej ochronie) lub całkowicie z bibuły
# przy ocenie palm będą brane pod uwagę: technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów

PISANKA
# powinna być wykonana tradycyjnymi metodami: pisania woskiem lub skrobania
# do farbowania pisanek powinny być użyte barwniki roślinne
# przy ocenie pisanek będą brane pod uwagę: technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi).

 

Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 14:00

 

Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora
Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą Wykonawcy
tj. imię i nazwisko, klasa, wiek wykonawcy, nazwa szkoły

 

Ogłoszenie wyników 27 marca 2023 r.
Wystawa pokonkursowa w dniach 28 marca - 3 kwietnia 2023 r. na holu w RCKK w Myszyńcu.
Konkurs przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Ostrołęckiego.