Zapraszamy do wystawy fotograficznej "Drewniane kościoły kurpiowskie"! Takowa w Kurpiowski Punkt Informacji Turystycznej w Myszyńcu.
Drewno to do niedawna najczęściej stosowany materiał budowlany na Kurpiach. Niewiele jest trwalszych zabytków murowanych a wśród drewnianych prym wiodą kościoły i obiekty „małej architektury”. Budowali je kurpiowscy
cieśle i okoliczna ludność. Obecnie istnieje na Kurpiach 12 drewnianych kościołów w miejscowościach: Zaręby, Olszewka, Parciaki, Brodowe Łąki, Lelis, Łyse, Dąbrówka, Czarnia (kadzidlańska), Kuzie, Leman, Turośl, Dobrylas. Autorem wystawy jest Bogdan Białczak, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę!
Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Chwila, Moment, Życie w obrazie – fotografia i film”, którego partnerem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.