Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

we współpracy z

Urzędem Miejskim w Myszyńcu
Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej

im. Księdza Biskupa Edwarda Samsela
oraz Kurpiowski Zakątek

zapraszają na
Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich
26 września 2014

 

 

Trasy Rajdu

Piesza – około 10 km
Myszyniec– Białusny Lasek – Charciabałda

Rowerowa – około 20 km
Myszyniec – Świdwiborek – Cyk – Czarnia – Czarciabałda
Od miejscowości Charciabałda dalsza cześć trasy będzie oznaczona. Szczegóły podamy na odprawie w dniu Rajdu.

1. Celem Rajdu jest:

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych,
 • Propagowanie szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,
 • Poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego,
 • Przybliżenie historii Kurpi oraz sylwetek ważnych postaci zasłużonych dla regionu.

 

2. Udział w rajdzie może zgłosić grupa lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

 • Będzie przestrzegał Regulaminu Rajdu,
 • Będzie respektował przepisy BHP, PPoż oraz Kodeksu drogowego,
 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach,

 

3. Postanowienia regulaminowe:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 24 września 2014r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec lub osobiście w Sekretariacie RCKK
 • Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 5 złotych od uczestnika (nie dotyczy opiekunów) płatne do dnia 24 września 2014r. do godziny 16:00 w Sekretariacie RCKK,
 • W Rajdzie udział biorą wyłącznie osoby ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (grupowo lub indywidualnie),
 • Z każdą grupą rajdową obowiązkowo idzie opiekun/wychowawca klasy, dodatkowo grupy rowerowe muszą być wyposażone w kamizelki i elementy odblaskowe.
 • Spotkanie opiekunów grup rajdowych odbędzie się w dniu 25 września 2014r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej w RCKK.

 

4. Organizatorzy zapewniają:

 • Przygotowanie i obsługę rajdu,
 • Opiekę medyczną,
 • Posiłek w trakcie Rajdu, dyplomy dla grup oraz przypinki rajdowe dla każdego uczestnika. Nauczyciele, opiekunowie grup otrzymują Certyfikaty Udziału w Turystyce Kwalifikowanej.

6. Szczegółowy program Rajdu

Piątek -26.09.2014r.

 • 8:30 – Zbiórka uczestników rajdu w Amfiteatrze RCKK przy
  ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz odprawa opiekunów grup,
 • 9:00 – Wymarsz grup rajdowych,
 • 11:00 – Zbiórka uczestników w miejscowości Charciabałda-Budy,
 • 11:30 – Msza Święta oraz poświęcenie kapliczki upamiętniającej tragiczną śmierć Stanisława Stefanowicza i Stanisława Wiśniewskiego,
 • 12:30 – Obiad,
 • 13:00 – Wymarsz powrotny grup rajdowych,
 • 15:00 – Zakończenie Rajdu.

 

7. Komenda Rajdu

 • Stefania Prusaczyk
 • Zdzisław Ścibek
 • Danuta Gnoza
 • Irena Olender
 • Mariusz Pliszka
 • Ewelina Pawłowska
 • Łukasz Samsel

 

karta zgłoszeń