Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

zaprasza do udziału w

FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ i ŻOŁNIERSKIEJ
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

 

przegląd odbędzie się
12.09.2013r. o godzinie 14:00
w Amfiteatrze RCKK przy ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu

 

Regulamin:

 1. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły działające na terenie szkoły
 2. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do RCKK do dnia 10.09.2014r. do godziny 16:00
 3. Każdy solista lub zespół prezentuje 2 utwory
 4. Uczestnik festiwalu powinien zapewnić sobie podkład muzyczny
 5. Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie RCKK oraz telefonicznie 29 77 21 363
 6. Organizator powołuje jury, które oceni wykonawców w/g kryteriów:
 • poziom wokalny
 • dobór repertuaru
 • interpretacja
 • aranżacja
 • kultura estradowa i ogólny wyraz artystyczny

 

Karta zgłoszeń