Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu 

zaprasza do udziału w 

II Edycji Talent Show "MOM DRYG" 

 12.09.2014r. o godzinie 14:00

w Amfiteatrze RCKK przy ulicy Dzieci Polskich 2
w Myszyńcu

 

Regulamin:

 1. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do RCKK do dnia 10.09.2014r. do godziny 16:00 !!!
 2. W konkursie może wziąć udział każdy bez ograniczeń wiekowych!
 3. Każdy uczestnik lub zespół prezentuje swój niezwykły talent w czasie nieprzekraczającym 5 minut
 4. Każdy uczestnik lub zespół ma obowiązek zabrać ze sobą instrumenty oraz rekwizyty potrzebne do prezentacji oraz dokładnie opisać swoją prezentację na w karcie zgłoszeń w pozycji "program"
 5. Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie RCKK oraz telefonicznie 29 77 21 363
 6. Organizator powołuje jury, które oceni wykonawców w/g kryteriów:
 • poziom wokalny
 • dobór repertuaru
 • interpretacja
 • aranżacja
 • kultura estradowa i ogólny wyraz artystyczny

Karta zgłoszeń