Mega wiadomość na początek weekendu!
Gorąco zapraszamy na I. Mikołajkowy Turniej Esportowy - EA FC 24! 
Będziemy rywalizować w najnowszą grę ze stajni EA Sports - EA FC 24 (dawna FIFA).
Zapraszamy wszystkich odważnych, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności Esportowca do zmagań w naszym turnieju.
Szczegóły na plakacie! 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne po zeskanowaniu kodu QR bądź na naszej stronie www.rckkmyszyniec.pl.
Zapraszamy!
#kurpie #kurpiowszczyzna #rckk #myszyniec #gminamyszyniec #turniejesportowy #mikołajkizrckk #mikołajkowyturniej #eafc24 #esport #ps5 #epickiewydarzenie
 
 
 
1. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek I. Mikołajkowego Turnieju Esportowego – EA FC 24.
 2. Organizatorem turnieju jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.
 3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji Regulaminu.
 4. W Turnieju mogą wziąć udział osoby 14+ (decyduje rok urodzenia – 2009 i w górę).
 5. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zgody na udział w Turnieju.
 6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania oświadczenia RODO, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas wydarzenia, które mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 8. Od każdego uczestnika pobierane jest wpisowe – 10 zł.
 9. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w sekretariacie RCKK lub pod nr tel.: 29 77 21 363 do 20 listopada 2023 r., do godziny 14:00.
 10. Maksymalna liczba uczestników Turnieju to 32 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Turniej będzie odbywał się w sali kinowo – widowiskowej RCKK w Myszyńcu w dniach:

FAZA GRUPOWA:

30 listopada 2023 r. – w godzinach 15:00 – 20:00.

7 grudnia 2023 r. – w godzinach 15:00 – 20:00

FAZA PUCHAROWA:

9 grudnia 2023 r. – w godzinach 10:00 – 14:00.

 1. Spotkanie organizacyjne, na którym rozlosowane zostaną grupy oraz przedstawiony zostanie harmonogram odbędzie się 22 listopada 2023 r. o godzinie 14:00 w sali kinowo – widowiskowej RCKK w Myszyńcu.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników.
 3. Organizator może dokonać wszelkich, możliwych zmian w przebiegu Turnieju z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora, włącznie z odwołaniem Turnieju.

 

2.System rozgrywek

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
 2. Mecze rozgrywane będą na konsoli PS5 (sprzęt zapewnia Organizator).
 3. Turniej rozgrywany jest systemem ligowo-pucharowym(grupy + drzewko turniejowe).
 4. W systemie ligowym każdy z członków grupy rozegra po jednym meczu z pozostałymi.
 5. Do drzewka turniejowego awansuje po 2 graczy z każdej grupy.
 6. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę).
 7. W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę ilość zdobytych i straconych bramek.
 8. W systemie pucharowym obowiązuje zasada single elimination – przegrywający odpada.
 9. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.
 10. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

 

3. Rozgrywka meczowa

 1. Wszystkie mecze rozgrywane będą przy pomocy gry EA FC 24.
 2. Mecze rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami klubowymi.
 3. Zabronione jest używanie drużyn: MLS All stars oraz Adidas All Stars.
 4. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów. Maksymalna ilość przerw – 2 (po jednej na każdą z połów).
 5. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na WŁASNEJ połowie.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z Turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

 

4. Ustawienia gry

 1. Ustawienia gry będą takie same w każdym meczu.
 2. Długość połowy: 5 minuty.
 3. Poziom trudności: Klasa Światowa.
 4. Szybkość gry: Normalna.
 5. Kontuzje: Wył.
 6. Spalone: Wł.
 7. Kartki: Wł.
 8. Zagrania ręką: Wył.
 9. Stadion: Dowolny.
 10. Pogoda: Dobra.
 11. Pora dnia: dzień/noc.
 12. Liczba zmian: 5.
 13. Sterowanie: Dowolne.
 14. Kamera: Domyślna.

Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona.

 

5.Działania zabronione i kary

Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:

 1. Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora/projektora.
 2. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi
 3. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala.
 4. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku.
 5. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu.

W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z Turnieju. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika Turnieju ponosi uczestnik, który zawinił.

 

6. Nagrody

Za zajęcie czterech pierwszych miejsc Organizator przewidział nagrody finansowe, a dla wszystkich uczestników – dyplomy uczestnictwa.

 

7. Postanowienia końcowe

Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
I. Mikołajkowy Turniej Esportowy – EA FC 24 nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jej licencjodawców.

Wszelkich informacji o Turnieju udzielają Organizatorzy: Paweł Osowiecki oraz Mariusz Pliszka.

KARTA ZGŁOSZENIA