REGULAMIN KONKURSU

BOŻONARODZENIOWE OZDOBY


 1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu mogą być tylko dzieci ze szkół podstawowych.


2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.


3. Zadanie konkursowe:

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

 

4. Termin:

Prace przyjmowane będą w sekretariacie RCKK do dnia 8 grudnia 2023 r. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia dostępną do pobrania na stronie www.rckkmyszyniec.pl.

 

5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • prace ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami:

- ogólny wyraz artystyczny;                        

- estetyka wykonania;                                                                                                                                                                         

- oryginalność pomysłu;                                                                                                                                                                                       

- użyte materiały;                                                                                                                                                                                          

- stopień trudności wybranej techniki plastycznej;                                                                                                                                        

- nawiązanie do tematyki świątecznej.

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy;
 • Rozstrzygnięcie konkursu obędzie się 10 grudnia 2023 r. podczas Kurpiowskiego Ludowego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Prace przekazane na rzecz konkursu przechodzą na własność Organizatora i zostaną wystawione na kiermaszu bożonarodzeniowym.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Beznazwy-4.jpg

 

KARTA ZGŁOSZENIA