Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

zaprasza na

VIII Konkurs Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
w ramach Spotkań na Kopańskim Moście

9 listopada 2014r.
godzina 14:00
Sala widowiskowa RCKK


Celem konkursu jest:

 • Ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • Integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy  Zielonej.

Kategorie:
Grupy  śpiewacze w kategoriach:

 • dzieci do lat 17
 • dorośli – 18-60 lat
 • seniorzy – powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki).     

Soliści  śpiewacy  w kategoriach:

 • dzieci do lat 17
 • dorośli – 18-60 lat
 • seniorzy – powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki).     

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii

Ocena i nagrody:

 • Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju ludowego,
 • Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadającym im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III,
 • Jury może przyznać wyróżnienie,                                                          
 • Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc (od I do III),         
 • Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu,                                         
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu.                                              

Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie RCKK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada do godziny 16:00 

Karta zgłoszeń