Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
we współpracy z Zespołem Szkół w Myszyńcu

zaprasza na

Wieczór wspomnień o Kazimierzu Siedlichu

który odbędzie się w Muzeum RCKK przy ul. Dzieci Polskich
6 listopada 2014r. o godzinie 18:00

Kazimierz Siedlich s. Henryka i Marianny urodził się 11 stycznia 1932 r. w Staroźrebach w powiecie Płockim. Tam też w roku 1939 zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. W roku 1950 ukończył kurs nauczycielski. Następnie podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Ostrołęce. W roku 1968 ukończył Studium Nauczycielskim. Wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku wychowanie muzyczne uzyskał w roku 1977 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 1980 ukończył w Rembertowie kurs w zakresie organizacji i zarządzania szkołą.

Od 10 marca 1952 r. do 31 sierpnia 1952 r. pracował w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrołęce, a od 1 września 1952 r. aż do emerytury w Szkole Podstawowej w Myszyńcu. Na emeryturze od 1984r. przez kilka lat pracował w Szkole Podstawowej w Myszyńcu i Wolkowych.

W latach 1952-1995 prowadził chór szkolny. Chórzystki występowały w pięknych kurpiowskich strojach, śpiewały kurpiowskie pieśni. Trudno przecenić zasługi tego wielkiego społecznika dla kultywowania folkloru naszej małej ojczyzny. Zanim jeszcze zastała swoista moda na regionalizm, Kazimierz Siedlich krzewił go na Kurpiach.

Przez wiele lat był członkiem  zespołu instrumentalno-wokalnego w Ostrołęce. W latach dziewięćdziesiątych wraz z młodszymi kolegami – Stefanem Wiśniewskim, Krzysztofem Kozonem i Henrykiem Skoniecznym tworzył zespół instrumentalny. Od roku 1997 współpracował z klasą folklorystyczną p. Zdzisława Ścibka.

Kazimierz Siedlich został wielokrotnie doceniony i odznaczony, otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasług, Medal 40-lecia PRL, Złota Odznaka Honorowa TPPR, Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaka ZNP, Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa, Odznaka „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”.

Wraz z żoną Heleną z domy Łomnicka wychował dwójkę dzieci Krzysztofa i Renatę. Zmarł 18 sierpnia 2000 r. Spoczywa na cmentarzu w Przasnyszu.