Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu
we współpracy z
Związkiem Młodzieży Wiejskiej w Warszawie

Informuje o możliwości zorganizowania kolonii dla dzieci, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

1. Data oraz miejsce kolonii:                 

16 – 29 sierpnia 2014r.
Pensjonat „Pod Modrzewiami”,
ul. Mrowce 38, 34-502 Zakopane

lub

14 – 27 sierpnia 2014r.
Ośrodek Wczasowy „MORS”,
al. Tysiąclecia 52, 72-330 Mrzeżyno

2. Warunki uczestnictwa:

  • wiek uczestnika: 9 – 16lat,
  • uczestnicy muszą zabrać: legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (formularz do wypełnienia w RCKK).
  • potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS; UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!),
  • zebranie przynajmniej 10 uczestników na jeden turnus.,
  • termin składania deklaracji do 12 sierpnia 2014.
  • osoba do kontaktu: Łukasz Samsel, tel. 29 772 13 63 wewnętrzny 24