Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
zaprasza na:
RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH
W poszukiwaniu Zaginionej Barci

 

1. Celem Rajdu jest:

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych,
 • Popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,
 • Poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego.

Ponadto dla grup harcerskich:

 • Propagowanie harcerskiej turystyki.

2. Udział w rajdzie może zgłosić grupa, drużyna harcerska lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

 • Będzie postępował zgodnie z Regulaminem Rajdu,
 • Będzie przestrzegał przepisów BHP, PPoż oraz Kodeksu drogowego,
 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.

3. Postanowienia regulaminowe:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 26 września 2016 r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub osobiście w Sekretariacie RCKK,

(w przypadku grup szkolnych zgłoszenie dodatkowo poświadcza Dyrektor)

 • Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 7 złotych od uczestnika (nie dotyczy opiekunów) płatne do dnia 26 września 2016r. do godziny 16:00 w Sekretariacie RCKK,
 • W Rajdzie udział biorą wyłącznie osoby ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (grupowo lub indywidualnie),
 • Z każdą grupą rajdową obowiązkowo idzie opiekun/wychowawca klasy,
 • Każdy uczestnik Rajdu musi być wyposażony w elementy odblaskowe.

4. Organizatorzy zapewniają:

 • Przygotowanie i obsługę Rajdu,
 • Opiekę medyczną,
 • Posiłek w trakcie Rajdu,

Dyplomy dla grup oraz przypinki rajdowe i opaski odblaskowe dla każdego uczestnika. UWAGA!  W przypadku zgłoszenia grupy po terminie wyznaczonym przez organizatora uczestnicy nie otrzymają opasek odblaskowych i przypinek rajdowych.

5. „W poszukiwaniu Zaginionej Barci” – gry i zadania terenowe:

Uczestnicy wezmą udział w nowej formie Rajdu Szlakami Barci Kurpiowskich połączonego z grą terenową „W poszukiwaniu Zaginionej Barci”. UWAGA! W przypadku zgłoszenia po terminie wyznaczonym przez organizatora grupa nie będzie brana pod uwagę w grach terenowych!

 • Każda grupa przygotowuje przed rajdem KARTĘ RAJDOWĄ, która musi przedstawiać grupę w dowolnej technice plastycznej w formacie A4. Karta rajdowa jest niezbędna do otrzymania kolejnego zadania na pierwszym punkcie kontrolnym,
 • Na trasie rajdu przewidziane są łącznie trzy punkty kontrolne, na których każda z grup otrzyma nowe zadanie po rozwiązaniu poprzedniego. Dodatkowo grupa otrzyma wskazówki i materiały do etapu głównego „W poszukiwaniu zaginionej barci”,
 • Na terenie Kompleksu „Kurpiowska Kraina” zostanie rozegrany ostatni etap gry. Szczegóły podane zostaną w dniu rajdu.
 • Ponadto ocenione będzie zdyscyplinowanie uczestników i przestrzeganie regulaminu rajdu.

Każde zadanie będzie oceniane w skali od 1-6 pkt. Trzy najlepsze grupy otrzymają atrakcyjne nagrody niespodzianki :)

6. Szczegółowy program Rajdu: Piątek - 30.09.2016r.

 • 8:00 – Zbiórka uczestników Rajdu w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz odprawa opiekunów grup,
 • 8:30 – Wymarsz grup rajdowych (w trakcie marszu będzie przeprowadzony pierwszy etap gry terenowe „W poszukiwaniu zaginionej barci”),
 • 11:00 – Zbiórka uczestników w miejscowości Wykrot – Kurpiowska Kraina,
 • 11:30 – Końcowy etap gry terenowej „W poszukiwaniu zaginionej barci”,
 • 13:00 – Masza Święta,
 • 14:00 – Obiad,
 • 14:30 – Odwozy uczestników – koniec Rajdu.

7. Komenda Rajdu:

Zdzisław Ścibek, Mariusz Pliszka, Ewelina Pawłowska, Paweł Osowiecki, Danuta Gnoza, Cecylia Majewska.