W sobotę, 12 maja, zmarł Śp. Józef Sobiecki, wieloletni redaktor Radia dla Ciebie, laureat Nagrdoy Kolberga, wielki miłośnik regionu kurpiowskiego. Przez kilka lat walczył z choroba nowotworową. Składamy wyrazy współczucia jego bliskim.

-----------------------------------------------------------------------------------

Urodził się w 1935 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu W roku 1968 rozpoczął pracę w redakcji audycji „Głos Mazowsza, Kurpi i Podlasia” emitowanej przez Polskie Radio dla mieszkańców ówczesnego województwa warszawskiego. W pięćdziesięcioletnim okresie dokumentowania i popularyzowania kultury ludowej często odwiedzał z mikrofonem wsie tego regionu, twórców ludowych, badaczy-folklorystów, rejestrował najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie kurpiowskim, siedleckim, kobielskim, północno-mazowieckim. Dzięki jego wytrwałości i konsekwencji, wiedzy o współczesnej kulturze wsi mazowieckiej i rzetelności dziennikarskiej pozostawił bogate archiwum nagrań oraz szereg publikacji w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.

Obszarem szczególnie aktywnej działalności dokumentacyjnej redaktora Sobieckiego był region kurpiowski. W 1968 roku zarejestrował „Wesele w Kadzidle”. W 1969 gadki kurpiowskie w wykonaniu Stanisława Ceberka, Stanisława Sobiecha, Władysława Karaszewskiego. W latach 1968-1980 prezentował w audycjach twórców Oddziału Kurpiowskiego STL z terenu gmin Kadzidło, Myszyniec, Czarnia, Łyse, Lelis. Relacjonował i dokumentował wydarzenia kulturalne, przeglądy folklorystyczne, konkursy sztuki ludowej: „Miodobranie Kurpiowskie”, „Palmy Kurpiowskie”, „Wesele Kurpiowskie”, warsztaty programu „Ginące zawody”. Wśród materiałów archiwalnych J. Sobieckiego szczególne miejsce zajmuje dokumentacja i audycja na temat, autora dzieł: „Puszcza Kurpiowska w pieśni” i „Wesele na Kurpiach”, księdza Władysława Skierkowskiego, zrealizowana jako zapis wspomnień mieszkańców gminy Myszyniec o spotkaniach z nim.

Zgromadzone w toku wieloletniej pracy radiowej obszerne archiwum nagrań i audycji o ludowych artystach i zespołach regionalnych, o ważnych postaciach badaczy-folklorystów i o wydarzeniach kulturalnych w regionie podlega obecnie cyfryzacji, opracowaniu i ponownej emisji w Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radia dla Ciebie”.

Józef Sobiecki opublikował także wspomnienia z dziennikarskiej pracy na Kurpiach „Dźwiękowe ścieżki pamięci”, które zostały wyróżnione nagrodą Związku Kurpiów. W dalszej kolejności ukażą się materiały wspomnieniowe dotyczące pozostałych regionów Mazowsza oraz Podlasia Nadbużańskiego.

Za osiągnięcia w dziedzinie dokumentowania kultury ludowej Mazowsza Józef Sobiecki otrzymał odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”, „Za zasługi dla Kultury Polskiej”, nagrodę „Kurpik” Związku Kurpiów, tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło”. Kandydaturę Józefa Sobieckiego do Nagrody im. Oskara Kolberga poparło wiele osób i instytucji współpracujących z nim przez wiele lat i wysoko oceniających jego dorobek dziennikarskiej służby na rzecz dokumentowania i popularyzowania kultury ludowej, m.in. Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, oddział Kurpiowski STL, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Związek Kurpiów.