Protokół

z konkursu solistów, grup śpiewaczych, kapel kurpiowskich, młodych instrumentalistów i zespołów artystycznych
XXIX Jarmarku Kurpiowskiego

Myszyniec - 27.05.2018 r.

Jury w składzie:

  1. Adam Bakuła – Przewodniczący
  2. Jacek Wójcik – Członek
  3. Elżbieta Kasznia – Członek

po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:

I. Soliści śpiewacy

                             W kategorii: Soliści śpiewacy- dzieci i młodzież do 16 lat

1 miejsce – Igor Fąk - nagroda rzeczowa

2 miejsce – Adam Zwierzchowski- nagroda rzeczowa

3 miejsce – Maja Bednarczyk – nagroda rzeczowa

Wyróżnienie: Amelia Kierzek - nagroda rzeczowa

Wyróżnienie: Aleksandra Gieryk – nagroda rzeczowa

W kategorii: Soliści śpiewacy – młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – Karolina Osowiecka  - nagroda w wysokości 100,00 zł

2 miejsce – Daria Kowalczyk - nagroda w wysokości 80,00 zł

3 miejsce – Agnieszka Ceberek-  nagroda w wysokości 60,00 zł

                             W kategorii: Soliści śpiewacy– seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce – Weronika Zyśk - nagroda w wysokości100,00 zł

2 miejsce – Pawelczyk Krystyna- nagroda w wysokości80,00 zł

3 miejsce – Henryk Kulesza - nagroda w wysokości60,00 zł

II. Grupy śpiewacze

W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci i młodzież do lat 16

1 miejsce – „Pod Borem” z Zawad – grupa śpiewacza dziewcząt- nagroda rzeczowa

2 miejsce – „Młode Kurpie” z Jednorożca grupa I -  nagroda rzeczowa

3 miejsce – „Młode Kurpie” z Jednorożca grupa II - nagroda rzeczowa

                             W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – „Pod Borem” – grupa śpiewacza mężczyzn z Zawad - nagroda w wysokości 300,00 zł

2 miejsce – „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca grupa kobiet - nagroda w wysokości 250,00

3 miejsce – „Pod Borem” – grupa śpiewacza kobiet z Zawad - nagroda w wysokości 200,00 zł

Wyróżnienie: Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” z Rozóg – grupa kobiet - nagroda w wysokości 100,00zł

                             W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce – „Kurpiowszczyzna Senior” – grupa śpiewacza kobiet - nagroda w wysokości 300,00 zł

2 miejsce –„Kurpiowszczyzna Senior” – grupa  śpiewacza mężczyzn - nagroda w wysokości 250,00zł

III. Zespoły taneczne

                             W kategorii: Zespoły taneczne- dzieci i młodzież do lat 16

1 miejsce – „Młode Kurpie” z Jednorożca - nagroda rzeczowa

2 miejsce –  „Kurpiaki” – grupa młodsza z Myszyńca- nagroda rzeczowa

                             W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – Zespół „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca- nagroda w wysokości 300,00 zł

2 miejsce – Zespół „Pod Borem” z Zawad - nagroda w wysokości 250,00

3 miejsce –Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” z Rozóg - nagroda w wysokości 200,00

                            

IV. Kapele kurpiowskie

                             W kategorii: Kapele kurpiowskie

1 miejsce – Kapela „Pod Borem” z Zawad  - nagroda w wysokości 200,00 zł

2 miejsce – Kapela Jana Kowalczyka z Rozóg -  nagroda w wysokości 150,00

3 miejsce – Kapela Czesława Drząszcza z Myszyńca -  nagro

da w wysokości 120,00

3 miejsce –Kapela Grzesia z Suska Nowego -  nagroda w wysokości 120,00

V. Młodzi instrumentaliści

                             W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

1 miejsce – Radosław Ropiak – nagroda rzeczowa

2 miejsce – Tomasz Geryk - nagroda rzeczowa

3 miejsce – Wiktoria Zielińska - nagroda rzeczowa