W dniu 21 lutego 2019 r. w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, odbyło się Noworoczne Spotkanie z Twórcami Ludowymi i Folklorystami.

Wszystkich przybyłych gości, twórców i folklorystów przywitała Pani Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca.

Po przywitaniu wszyscy zebranie obejrzeli i wysłuchali prezentację artystyczna w wykonaniu dziecięcego Zespołu „Kurpiaki”, działającego przy RCKK w Myszyńcu oraz dzieci wraz z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej z Wykrotu.

Ważnym elementem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości: Pani Marii Samsel – dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Mirosława Grzyba – Prezesa Związku Kurpiów, Arkadiusza Lewandowskiego – Operatora z „Kurpiowskiej Krainy” w Wykrocie, Krzysztofa Parzychowskiego - Wice Starosty Ostrołęckiego, Zdzisława Bziukiewicza z Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, Władysława Gwiazdy- twórcy ludowego z Wolkowych oraz Czesławy Kaczyńskiej – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. Wszyscy zgodnie podkreślali ważną rolę twórców ludowych i ich znaczenie
w podtrzymywaniu tradycji ludowych. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Mirosława Augustyniaka na ręce Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk przekazał okolicznościowy list od Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, w którym Marszałek wyraził wdzięczność za upowszechnianie unikatowego dorobku twórców ludowych i wspieranie niezwykle cennej działalności etnograficznej na tym terenie. Doceniając szczególną rolę nauczycieli folklorystów Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odznaczył medalem pamiątkowym Pro Mazovia: Mariannę Danutę Gnoza, Elżbietę Drężek, Elżbietę Bożenę Gwiazdę, oraz Czesława Drząszcza zasłużonego harmonistę. Natomiast dyplomem uznania Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował: Teresę Czajkowską, Irenę Mamajek, Barbarę Jachimczyk, Izabelę Kobus, Mariannę Tańską, Teresę Filipczyk oraz Mariusza Pliszkę doceniając ich rolę w pielęgnowaniu folkloru i krzewieniu kultury Kurpiowskiej wśród dzieci i młodzieży.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Zdzisław Ścibek – dyrektor RCKK w Myszyńcu, który podziękował twórcom ludowym
i folklorystom za zaangażowanie i współpracę oraz przedstawił najważniejsze plany w zakresie współpracy z twórcami i folklorystami na 2019 r.

Zebrani na spotkaniu twórcy ludowi, folkloryści oraz zaproszeni gości gromkimi owacjami poparli wniosek zgłoszony przez dyrektora Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, by uczcić pamięci nieodżałowanego piewcy Kurpiowszczyzny Świętej Pamięci Stanisława Sieruty poprzez nadanie jego imienia cyklicznej imprezie „Jarmark Kurpiowski”. Kolejnym wnioskiem zgłoszonym przez dyrektora RCKK była potrzeba ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Myszyńca”. Wniosek w tej sprawie złożono na ręce Pani Elżbiety Abramczyk – Burmistrz Myszyńca.

Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą połączoną z zabawą ludową na Kurpiowską nutę.