Proponowany program szkolenia przewodnickiego.

Temat Opis
Geografia turystyczna Polski Krainy geograficzne i historyczne, przegląd najcenniejszych zabytków i atrakcji, epoki historyczne i w sztuce, UNESCO
Ochrona przyrody w Polsce Formy ochrony przyrody, parki narodowe, ch-ka przyrodnicza Polski
Przyroda Mazowsza i regionu Ch-ka przyrodnicza Mazowsza i regionu, ochrona przyrody w regionie
Budownictwo ludowe w Polsce Wprowadzenie do architektury drewnianej, najważniejsze pojęcia, parki etnograficzne w Polsce
Religioznawstwo Administracja kościelna, terminologia, mniejszości wyznaniowe
Historia Mazowsza i regionu Historia Mazowsza na tle historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu
Architektura Mazowsza i regionu Historia, ewolucja i ch-ka architektury polskiej na przykładzie ważniejszych zabytków regionu, najważniejsze pojęcia
Atrakcje turystyczne regionu Najcenniejsze zabytki i atrakcje turystyczne regionu
Zagospodarowanie turystyczne regionu Baza noclegowa, szlaki, trasy turystyczne, muzea itp.
Etnografia Kurpiów Kultura materialna i niematerialna regionu: tradycje i zwyczaje, budownictwo ludowe, stroje, dialekt, ośrodki kultury ludowej
Prawo w turystyce Przepisy prawa w turystyce i pracy przewodnika
Metodyka przewodnicka Metodyka prowadzenia wycieczek: praca z grupą, prowadzenie grupy, formułowanie przekazu, niestandardowe formy przewodnictwa, zasady pracy w autokarze
Pierwsza Pomoc Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Kartografia i terenoznawstwo Praca z mapą w terenie