Myszyniec, 12.03.2020 r.

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu konkursowym na wolne stanowisko pracy ‘Animator kultury” w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej na w/w stanowisko pracy do następnego etapu konkursowego zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu:

  1. Pani Joanna Duda, zam. Strzałki,
  2. Pani Karolina Osowiecka, zam. Brodowe Łąki,
  3. Pan Przemysław Płocharczyk, zam. Myszyniec.

Termin przeprowadzenia drugiego etapu konkursowego został wyznaczony na dzień
13 marca 2020 r.

Myszyniec, 11.03.2020 r.

Zdzisław Ścibek

Dyrektor RCKK