Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – „Animator kultury”
w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego
w Myszyńcu.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Karolina Osowiecka.

Uzasadnienie: Pani Karolina Osowiecka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z kulturą kurpiowską, wiedzą na temat zadań realizowanych na stanowisku „Animator kultury” oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Komisja oceniła, że posiadana przez Panią Karolinę Osowiecką wiedza, umiejętności
i predyspozycje pozwolą jej na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.

 

Dyrektor RCKK

Zdzisław Ścibek