I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Celem konkursu jest: Internetowa prezentacja dorobku artystycznego dzieci
  i młodzieży z Gminy Myszyniec, konfrontacja umiejętności muzycznych
  i wokalnych oraz podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego.
 2. Organizatorem konkursu „Festiwal Piosenki Dziecięcej – Edycja Online”, zwanego dalej „Konkursem” jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu z siedzibą w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”
 3. Konkurs odbywać się będzie od 21 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.
  w dwóch etapach. Etap pierwszy w dniach 21.04.2020 r. – 22.05.2020 r. (zbieranie zgłoszeń konkursowych) oraz drugi etap w dniach: 25.05.2020 r.
  – 01.06.2020 r.
  Drugi etap we wskazanych datach odbędzie się ONLINE, za pośrednictwem fanpage’a Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
  w serwisie facebook.com (@rckkmyszyniec). Więcej informacji w II punkcie regulaminu.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  w szczególności serwisu facebook.com.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział soliści mieszkający na stałe na terenie Gminy Myszyniec, przy czym zgłaszającym Uczestnika mogą być wyłącznie jego prawni opiekunowie. 
 7. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Przedszkole i Klasy I-III oraz Klasy IV-VIII.
 8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania na stronie:
 9. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielamy pod nr tel. 29 77 21 363 bądź pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić poprzez:
  1. wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz wszelkich zgód oraz wysłanie ich w formie skanu bądź zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   z dopiskiem w tytule wiadomości „Festiwal Piosenki Dziecięcej – Edycja Online”.
  2. wysłanie pracy konkursowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości pliku wysłania pracy poprzez
  3. Uczestnicy konkursu mają zaśpiewać wybraną piosenkę wykorzystując do tego wybrany przez siebie podkład muzyczny, nagrać film przedstawiający wykonawcę podczas wykonywania piosenki i przesłać go na wskazany adres. Pomoc opiekunów w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest dopuszczalna.
  4. Każdy Uczestnik śpiewa solo jedną piosenkę.
  5. Nagrania wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem.
  6. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym)
   w sposób statyczny.
  7. Do dnia 22.05.2020 r. odbędzie się zbieranie zgłoszeń konkursowych.
  8. W dniu 25.05.2020 r. prace konkursowe uczestników  zostaną umieszczone na facebook’u RCKK i od tego dnia do 1.06.2020 r. będzie możliwość oddawania głosów przez internautów.
  9. Każda osoba odwiedzająca fanpage Organizatora może zagłosować na wybrane przez siebie filmy konkursowe poprzez kliknięcie reakcji „Lubię to” lub „Super” pod filmem.
  10. W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od I do III, a o końcowej klasyfikacji zadecyduje największa ilość reakcji pod filmem. W przypadku takiej samej liczby reakcji o zwycięstwie danego uczestnika decydują Organizatorzy.
  11. Organizator może przyznać Grand Prix Konkursu.
  12. Nagrody będą przyznawane we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III.

 

III. NAGRODY

 

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Organizator.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 3. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej: www.rckkmyszyniec.pl oraz na facebookowym fanpage’u RCKK Myszyniec.
 4. Nagrody w konkursie będzie można odebrać po dokonaniu z Organizatorami ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru nagród. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez opiekuna zwycięzców.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją, przebiegiem Festiwalu oraz w celach promocyjnych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

     

Karta zgłoszenia FPD 2020