Dziś przypada 150 rocznica Bity pod Myszyńcem, z tej okazji wspominamy i dzielimy się z Państwem kilkoma zdjęciami i informacjami.
 
Rys historyczny Bitwy Pod Myszyńcem z 1963 roku.
 
W dniu 9 marca 2021 roku mija 158 lat od Bitwy Pod Myszyńcem stoczonej przez Powstańców Styczniowych pod dowództwem Generała Zygmunta Padlewskiego. W Bitwie udział wzięły oddziały strzelców i kosynierów kurpiowskich pod dowództwem oficera C. Garibaldiego, Władysława Wilkoszewskiego.
 
Kurpie w różnych formach wspierali powstanie: walczyli zbrojnie wraz z Padlewskim, udzielali pomocy, schronienia i żywności, wpłacili także niebagatelną kwotę 400 talarów dla wsparcia powstania.
We wsiach kurpiowskich wczesną wiosną 1863 roku utworzono tzw. Ruchome oddziały złożone z młodych mężczyzn, które zbierały się w oznaczonym miejscu i po dokonaniu zasadzki na niewielkie oddziały nieprzyjacielskie wracały do domów. Oddziały e wyrządzały poważne skody Rosjanom.
 
Dziewiątego marca 1863 r. pod Myszyńcem powstańcy styczniowi stoczyli 6-godzinną, bitwę z przeważającymi siłami wojsk carskich.
 
W bitwie pod Myszyńcem śmierć poniosło 63 powstańców, ale straty wojsk carskich były dużo większe i wynosiły około 100 zabitych, w tym kilku oficerów.
 
Za udział w powstaniu styczniowymi Myszyńcowi odebrano prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 1993 r.
 
Do mitologizacji tych wydarzeń walnie przyczynił się wiersz Marii Konopnickiej:
„A w Zielonej, w Myszynieckiej hukają puszczyk
To Padlewski Zygmunt dzielny zwołuje Kurpiki.
Zwołał dzielne swe Kurpiki, wezwał w imię Boga
Pod Myszyńcem bitwę stoczył i pokonał wroga”.
 
Bitwa ta wraz z innymi bitwami w których uczestniczyli Kurpie, od czasów szwedzkiego potopu do okresu walk powojennych, stała się ważną częścią etnomitu Kurpia wolnego, uzbrojonego, dumnego patrioty, stającego zawsze w obronie Ojczyzny. Ojczyzny małej, która jest Puszcza, Kurpie i wielkiej, którą jest Polska.
 
Pierwszy pomnik na miejscu Bitwy i pochówku Poległych postawili okoliczni Kurpie w 1903 roku, kiedy groziło to śmiercią lub zsyłką. Postawiono tam ogrodzony sztachetkami krzyż z napisem: „Rodakom poległym za Ojczyznę, Boże zbaw Polskę”. Kolejny krzyż wznieśli w 1917 roku legioniści.
 
1933 roku społeczeństwo wystawiło okazały pomnik, który zniszczony został przez niemieckich okupantów w 1940 roku.
 
W 1963 roku zbudowano nowy, skromniejszy pomnik, a w 2013 roku z okazji 150 rocznicy Bitwy pod Myszyńcem, odsłonięto nowy pomnik, który stoi do dziś.
 
Fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.