Regulamin wydarzenia pn.

 

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich

 

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

1. Celem Rajdu jest:

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku,

 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych

 • Popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,

 • Poznanie tradycji bartniczych ludu kurpiowskiego.

Ponadto dla grup harcerskich:

 • Propagowanie harcerskiej turystyki.

 

2. Udział w rajdzie może zgłosić grupa, drużyna harcerska lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

 • Będzie postępował zgodnie z Regulaminem Rajdu,

 • Będzie przestrzegał przepisy BHP, PPoż oraz Kodeksu drogowego,

 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.

 

3. Postanowienia regulaminowe:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 18 października 2021 r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec lub osobiście w sekretariacie RCKK,
(w przypadku grup szkolnych zgłoszenie dodatkowo poświadcza dyrektor)

 • W Rajdzie udział biorą wyłącznie osoby ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (grupowo lub indywidualnie),

 • Z każdą grupą rajdową obowiązkowo idzie opiekun/wychowawca klasy,

 • Każdy uczestnik Rajdu musi być wyposażony w elementy odblaskowe.

 

4. Organizatorzy zapewniają:

 • Posiłek dla wszystkich uczestników Rajdu,

 • Elementy odblaskowe,

 • Nagrody dla zwycięskich grup rajdowych,

 • Dobrą zabawę!

UWAGA!  W przypadku zgłoszenia grupy po terminie wyznaczonym przez organizatora uczestnicy mogą nie otrzymać gadżetów.

 

5. Zadania Rajdowe:

 • Każda grupa przygotowuje przed Rajdem kartę rajdową, która musi przedstawiać grupę w dowolnej technice plastycznej w formacie A4,

 • W trakcie trwania Rajdu każda z grup otrzyma różnego rodzaju zadania logiczne, ruchowe, muzyczne oraz rebusy czy zagadki.

 • Ponadto ocenione będzie zdyscyplinowanie uczestników i przestrzeganie Regulaminu Rajdu.

Każde zadanie będzie oceniane w skali od 1-6 pkt.

 

6. Szczegółowy program Rajdu: Środa - 20.10.2021r.

 • 9:00 – Zbiórka uczestników Rajdu przed remizą strażacką w Brzozowym Kącie, gmina Czarnia.

Dowóz uczestników do Brzozowego Kąta org. Dyrektorzy szkół.

 • 9:15 – odprawa dla opiekunów grup,

 • 9:30 – wymarsz grup rajdowych,

 • 10:30 – Msza Święta na placu przyszkolnym w Białusnym Lasku,

 • 11:30 – posiłek (plac przyszkolny w Białusnym Lasku),

 • 12:30 – poświęcenie kapliczki, podsumowanie Rajdu i wręczenie nagród dla zwycięskich grup,

 • 13:30 – przemarsz do Myszyńca.

 • 15:00 – zakończenie.

 

7. Komenda Rajdu

Zdzisław Ścibek, Mariusz Pliszka, Paweł Osowiecki, Karol Samsel, Danuta Gnoza, Stefania Prusaczyk.

 

Karta zgłoszeń