Regulamin

XXXIII. Jarmarku Kurpiowskiego im. Stanisława Sieruty

22 maja 2022 r.
Amfiteatr RCKK, ul. Dzieci Polskich 2

| Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki, pieśni i tańców
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni
  i tańca
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji

| Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

| Grupy śpiewacze od 5 osób w grupie:

 • dzieci i młodzież do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki).

 

| Soliści śpiewacy w kategoriach:

 • dzieci i młodzież do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki).

 

Kapele kurpiowskie

w składzie tradycyjnym - (harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – powolniak i fafur oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

 

| Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową - polka, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich: walczyk, oberek, fafur, stara baba.

 

| Zespoły taneczne w kategoriach:

 • dzieci i młodzież do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

 

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego, walory językowo – gwarowe. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Nie spełnienie warunków regulaminu XXXIII. Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: 

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

lub złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 16 maja br. do godz. 15:00

    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 22 maja 2022 roku o godz. 12:00 w Amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2

Zapraszamy wszystkich uczestników na Mszę Świętą w strojach ludowych do Bazyliki Mniejszej, która rozpocznie się o 10:30.

 

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

 

Karta zgłoszenia - soliści, grupy śpiewacze

Karta zgłoszenia - zespoły, instrumentaliści, kapele

RODO