Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”45. Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.


Celem konkursu jest podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki ludowej.

Regulamin

1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:

 • wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4,
 • plecionkarstwo,
 • bursztyniarstwo,
 • ciasto obrzędowe,
 • kierce,
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
 • garncarstwo,
 • rzeźba,
 • tkactwo,
 • haft,
 • koronka,
 • „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową.

2. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

3. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach, przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.

4. Praca powinna zawierać notę z informacją:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • telefon, adres e – mail;
 • opis pracy powinien być trwale przymocowany do składanej pracy,
 • prace nieopisane nie będą oceniane!

5. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 29 lipca 2022 r. do godz.15:00

Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane!

6. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez Organizatorów.

7. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.

8. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

9. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. Prace zgłoszone w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”  im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz wyeksponowane na wystawie w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu.

 

Odbiór prac konkursowych po 25 września 2022 r.

Prace nieodebrane do 21.10.2022 r. przechodzą na własność RCKK.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

 

 

Zadanie publiczne pn. 45. Miodobranie Kurpiowskie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego".