XVI KONKURS LUDOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

Sala kinowo-widowiskowa RCKK
11 listopada 2022 r.

 

Cele Konkursu:

 • ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • integracja i promocja artystów ludowych z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Kategorie:

Grupy  śpiewacze:

 • dzieci i młodzież do lat 16,
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat,
 • seniorzy powyżej 60 lat,

prezentują (dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki).

Soliści śpiewacy :

 • dzieci i młodzież do lat 16,
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat,
 • seniorzy powyżej 60 lat,

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki).      

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE WYSTĄPIĆ TYLKO W JEDNEJ KATEGORII!  

Oceny i Nagrody:

 1. Komisja oceniać będzie:
 • dobór repertuaru,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • kompletność stroju kurpiowskiego.
 1. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadającym im kategoriom  wiekowym  za  zajęcie miejsca od I do III.  
 2. Jury może przyznać wyróżnienie.
 3. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc.
 4. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu.
 6. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wypełnienie i czytelny podpis karty zgłoszeń, którą należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58 w terminie do 7 listopada 2022 r.

 

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

 

Konkurs odbędzie się 11 listopada 2022 roku o godzinie 14:00 w sali kinowo - widowiskowej RCKK, Pl. Wolności 58.

Zgłoszenie do udziału w XVI Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z organizacją, przebiegiem konkursu oraz w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

KARTA ZGŁOSZENIA